Deň narcisov 2023 – „ Power od Flower“

 

Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti rakovine.

S Ligou proti rakovine spolupracuje naša škola a dňa 20. apríla 2023 16 študentov školy / študenti kvinty a dobrovoľníci vyšších ročníkov / zavítali do všetkých tried aj do ulíc mesta Trebišov. Učitelia aj študenti sa pripájajú k myšlienke LPR a tým, ktorí môžu, chcú a pomáhajú ľuďom s touto chorobou.

Vyzbierané peniaze Liga proti rakovine vracia späť do spoločnosti v podobe financovania služieb priamo pre pacientov a vo forme podpory užitočných a efektívnych projektov na celom Slovensku.

Škola bude podporovať projekty, ktorých cieľom je vychovať generáciu mladých ľudí, ktorí budú vedieť, že zmena životného štýlu je kľúčovou stratégiou k zníženiu výskytu rakoviny.

Naši študenti okrem iných mali otvorený vstup do priestorov MsÚ v Tv, VšZP v Tv a Polícií SR v Tv.
Tým, ktorí to umožnili ďakujeme z celého srdca.

V neposlednom rade

ŠTUDENTI  – ĎAKUJEME !!!         UČITELIA – ĎAKUJEME !!!            OBČANIA MESTA  – ĎAKUJEME !!!

                                                                                                                                                    Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company