Monthly Archives: March 2023

Chemická cesta

Študenti gymnázia sa spolu so svojimi pedagógmi Mgr. Michaela Krivá, RNDr. Erika Macejková, RNDr. Dagmar Ružinská zúčastnili v dňoch 20. 3. – 21. 3 . 2023 exkurzie v štyroch závodoch rôzneho zamerania na Slovenku.

Vo firme Whirlpool Slovakia, spol. s.r.o. sa študenti mohli stretnúť s výrobou foriem a nástrojov, ktoré sú potrebné na zhotovenie odliatkov a komponentov do práčok. Získali nielen nové poznatky, ale zároveň si prehĺbili svoje doterajšie vedomosti z oblasti spracovania kovov, povrchovej úpravy a technológie obrábania strojov. V rámci exkurzie moli možnosť prejsť testovacím centrom spoločnosti a všetci úspešne získali certifikáty.

V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do Svitu, kde sme absolvovali exkurziu spoločnosti Chemosvit Folie, s.r.o. konkrétne vo výrobnom závode, kde sme sa mohli stretnúť s procesom výroby fólie. Reálne prostredie výroby polyetylénových fólií z plastového granulátu vyfukovaním, rôzne spôsoby tlače – flexotlač, hĺbkotlač, ofset, kašírovanie, príprava FTL a HTL. Študentov návšteva veľmi zaujala a odmenou im bolo vidieť hotové obalové fólie, s ktorými sa stretávajú bežne v obchodoch ( keksíky, chipsy, oriešky, cukríky , … ). Druhá skupina študentov navštívila CHemosvit Fibrochem, s.r.o. , kde na vlastné oči videli certifikovanú výrobu polypropylénových vláken. Produkty tejto výroby sa využívajú pre textilný, automobilový a nábytkársky priemysel.

Večer sme si pre nich pripravili výbornú večeru v zrubovej drevenici s koláčikom na záver a troška kultúrneho zážitku v podobe oskarového filmu. Vynikajúci Branden Fraser s neskutočným make-upom v úlohe obézneho učiteľa angličtiny vo film Veľryba.

Druhý deň nás čakala exkurzia v spoločnosti Mondi SCP. Firma je najväčším spracovateľom dreva a najväčším výrobcom buničiny a papiera na Slovensku. Prehliadka bola zaujímavá a poučná, prinútila nás zamyslieť sa nad tým, koľko práce je potrebnej už len na to, aby sme si mohli v škole všetko zapísať do zošita. Celou továrňou nás sprevádzali ostrieľaní sprievodcovia. Z ich výkladu sme sa dozvedeli všetko potrebné o výrobe a na vlastné oči sme videli celý proces – od drvenia dreva až po odnesenie hotového papiera do skladu.

V pivovare Urpiner sme mali jedinečnú možnosť spoznať celý proces výroby výnimočného, živého piva. Nahliadli sme do zákulisia, kde sa pivo varí ešte klasickými technológiami z tých najkvalitnejších surovín a pod dohľadom najlepších pivovarníckych majstrov.

Ďakujem študentom za prejavený záujem nielen o exkurziu ale aj pri prehliadkach na jednotlivých úsekoch v spoločnostiach, maximálnu disciplínu. :-D V neposlednom rade ďakujem aj kolegyniam za podporu a trpezlivosť.

Verím, že o rok sa stretneme na novom chemickom dobrodružstve.

Mgr. Michaela Krivá

BIO olympiáda

20230322_111852 20230322_111957 20230322_112431  20230322_11271420230322_120242 – kópia

Že je biológia nielen náročná, ale aj zaujímavá, dokázali naši študenti, ktorí sa rozhodli pre biologickú olympiádu prakticko-teoretická časť. Po úspešnom absolvovaní školského kola ešte vo februári postúpili na krajské kolo. KK kat. A prebiehalo v stredu 22.3.2023 a kat. B vo štvrtok 23.3. 3. 2023. Obe kolá prebiehali v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Najprv napísali test a po tom zrealizovali praktické cvičenia. Bola to súťaž veľmi náročná, ale bola to ďalšia skúsenosť, ktorá im pomôže pri ich ďalšom smerovaní a vzbudila záujem o túto fascinujúcu a dôležitú prírodnú vedu. Veď bez nej by nebola ani medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, potravinársky a iný priemysel, vedecké a učiteľské odbory.  Poznať prírodu a vlastné telo je prirodzené, ba priam nevyhnutné a to nielen pre tých, ktorí budú ďalej študovať biologické odbory. Ekológia a environmentalistika sú záležitosťou každého z nás. A bez genetiky to dnes už ani nejde. Ktosi nazval 21. storočie storočím molekulárnej biológie. Naši študenti obstáli v silnej konkurencii a určite našu školu nezahanbili. Ešte raz im srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Kategória A (3. a 4. ročník), pripravoval RNDr. Ján Treľo

Sofia Gazdičová, IV.B – 7. miesto

Gabriela Švandová, IV. B – 6. miesto

Kategória B ( 1. a 2. ročník), pripravovala RNDr. Dagmar Ružinská

Damián Korbuľák, II. B – 21. miesto

Oliver Schnelly, II.B. – 8. miesto

 RNDr. Ján Treľo

Svetový deň vody

Expert Geniality Show

diplom diplom diplom diplom diplom diplom diplom

Aj v tomto školskom roku sa niekoľko žiakov (Kvinty a Sexty) zúčastnilo Celoslovenskej  vedomostnej súťaže
Expert Geniality Show, pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom, ktorí získali veľký diplom za tému (t. j. umiestnili sa v prvej štvrtine) alebo diplom pre TOP experta (Peter Maruščák, umiestnil sa v celkovom poradí v prvej štvrtine, 90. miesto z 1011) blahoželáme.

Prezentácia projektových prác študentov 2. ročníka a sexty

Beg-1 Begi-2 Begi-3 Begi-4 Begi-5 Begi-6 Begi-7 Begi-8 LeJa1 LeJa2 LeJa3 LeJa4 Leja5 Leja6 Leja7 Leja8 RJ-1 RJ-2 RJ-3 RJ-4 RJ-5 RJ-6 RJ-7 RJ-8

V stredu 1. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnili prezentácie prác 24 projektových tímov zložených zo študentov 2. ročníka a sexty. Prácou na projekte sa študenti snažili vyriešiť nejaký problém svojej komunity a rozvíjali si pritom mäkké zručnosti potrebné pre 21. storočie. Pri získavaní informácií využívali kritické myslenie, tvorili, spolupracovali a následne prezentovali výsledok svojej práce pred spolužiakmi, učiteľmi a niektorými rodičmi.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company