Prezentácia projektových prác študentov 2. ročníka a sexty

Beg-1 Begi-2 Begi-3 Begi-4 Begi-5 Begi-6 Begi-7 Begi-8 LeJa1 LeJa2 LeJa3 LeJa4 Leja5 Leja6 Leja7 Leja8 RJ-1 RJ-2 RJ-3 RJ-4 RJ-5 RJ-6 RJ-7 RJ-8

V stredu 1. 3. 2023 sa na našej škole uskutočnili prezentácie prác 24 projektových tímov zložených zo študentov 2. ročníka a sexty. Prácou na projekte sa študenti snažili vyriešiť nejaký problém svojej komunity a rozvíjali si pritom mäkké zručnosti potrebné pre 21. storočie. Pri získavaní informácií využívali kritické myslenie, tvorili, spolupracovali a následne prezentovali výsledok svojej práce pred spolužiakmi, učiteľmi a niektorými rodičmi.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company