BIO olympiáda

20230322_111852 20230322_111957 20230322_112431  20230322_11271420230322_120242 – kópia

Že je biológia nielen náročná, ale aj zaujímavá, dokázali naši študenti, ktorí sa rozhodli pre biologickú olympiádu prakticko-teoretická časť. Po úspešnom absolvovaní školského kola ešte vo februári postúpili na krajské kolo. KK kat. A prebiehalo v stredu 22.3.2023 a kat. B vo štvrtok 23.3. 3. 2023. Obe kolá prebiehali v botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Najprv napísali test a po tom zrealizovali praktické cvičenia. Bola to súťaž veľmi náročná, ale bola to ďalšia skúsenosť, ktorá im pomôže pri ich ďalšom smerovaní a vzbudila záujem o túto fascinujúcu a dôležitú prírodnú vedu. Veď bez nej by nebola ani medicína, farmácia, poľnohospodárstvo, potravinársky a iný priemysel, vedecké a učiteľské odbory.  Poznať prírodu a vlastné telo je prirodzené, ba priam nevyhnutné a to nielen pre tých, ktorí budú ďalej študovať biologické odbory. Ekológia a environmentalistika sú záležitosťou každého z nás. A bez genetiky to dnes už ani nejde. Ktosi nazval 21. storočie storočím molekulárnej biológie. Naši študenti obstáli v silnej konkurencii a určite našu školu nezahanbili. Ešte raz im srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Kategória A (3. a 4. ročník), pripravoval RNDr. Ján Treľo

Sofia Gazdičová, IV.B – 7. miesto

Gabriela Švandová, IV. B – 6. miesto

Kategória B ( 1. a 2. ročník), pripravovala RNDr. Dagmar Ružinská

Damián Korbuľák, II. B – 21. miesto

Oliver Schnelly, II.B. – 8. miesto

 RNDr. Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company