Monthly Archives: June 2022

Inovačný workshop

20220621_120442 20220622_073839 20220622_073947 20220622_074041

Žiaci II.B triedy sa 21. 6. 2022 zúčastnili inovačného 5-hodinového workshopu – inovujme.sk. Workshop bol zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Študenti sa na ňom naučili myslieť kriticky, osvedčili si techniku kreatívneho myslenia, naučili sa, ako prísť na nový nápad.

ENGLISH STAR

oDSC_0118 DSC_0139 DSC_0141 kolážANJ

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Takýchto testov sa zúčastnili aj 17 študenti tercie a kvarty. J. Raganová a M. Chimaľ dosiahli úspešnosť 99% a ďalších 7 študentov malo výsledok nad 90%.

 Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a prajeme veľa radosti z učenia sa angličtiny.

                                                                                                       PhDr. V. Žajáková

VIAC AKO PENIAZE

Andrejkova brezina Chyla Janok Janokova juhas lucansky Manova Vyhnal Vysoky Zatkova

Aj naši študenti sa zapojili do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý prebiehal na našej škole v školskom roku 2021/2022 v rámci predmetu PCQ (Praktická matematika) vo štvrtom ročníku. Úspešným absolventom programu, ktorí získali aj certifikát, srdečne blahoželáme a veríme, že získane poznatky využijú v praxi pri správnom rozhodovaní v oblasti osobných financií.

Viac ako peniaze

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

Absolvent vzdelávacieho programu Viac ako peniaze získa informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti. Na základe absolvovania vzdelávacieho programu získa kompetencie a zručnosti ako zužitkovať tieto informácie v praxi aj v osobnom živote. Absolvent bude vedieť aktívne využívať elektronické zdroje údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii.

Držiteľ tohto certifikátu úspešne absolvoval týchto 9 kapitol:

1 Peniaze

2 Naše príjmy a výdavky

3 Riadenie osobných a rodinných financií

4 Ako fungujú banky

5 Ako a čím platíme

6 Moderné bankové nástroje

7 Existuje niečo iné okrem peňazí?

8 Zadlžiť sa rozumne

9 Životné istoty a riziká

Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Viac informácií o programe: www.viacakopeniaze.sk.

Viac informácií o organizácii: www.jaslovensko.sk.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company