VIAC AKO PENIAZE

Andrejkova brezina Chyla Janok Janokova juhas lucansky Manova Vyhnal Vysoky Zatkova

Aj naši študenti sa zapojili do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý prebiehal na našej škole v školskom roku 2021/2022 v rámci predmetu PCQ (Praktická matematika) vo štvrtom ročníku. Úspešným absolventom programu, ktorí získali aj certifikát, srdečne blahoželáme a veríme, že získane poznatky využijú v praxi pri správnom rozhodovaní v oblasti osobných financií.

Viac ako peniaze

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania.

Absolvent vzdelávacieho programu Viac ako peniaze získa informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti. Na základe absolvovania vzdelávacieho programu získa kompetencie a zručnosti ako zužitkovať tieto informácie v praxi aj v osobnom živote. Absolvent bude vedieť aktívne využívať elektronické zdroje údajov o finančnom trhu a ekonomickej situácii.

Držiteľ tohto certifikátu úspešne absolvoval týchto 9 kapitol:

1 Peniaze

2 Naše príjmy a výdavky

3 Riadenie osobných a rodinných financií

4 Ako fungujú banky

5 Ako a čím platíme

6 Moderné bankové nástroje

7 Existuje niečo iné okrem peňazí?

8 Zadlžiť sa rozumne

9 Životné istoty a riziká

Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko.

Viac informácií o programe: www.viacakopeniaze.sk.

Viac informácií o organizácii: www.jaslovensko.sk.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company