ENGLISH STAR

oDSC_0118 DSC_0139 DSC_0141 kolážANJ

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Takýchto testov sa zúčastnili aj 17 študenti tercie a kvarty. J. Raganová a M. Chimaľ dosiahli úspešnosť 99% a ďalších 7 študentov malo výsledok nad 90%.

 Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a prajeme veľa radosti z učenia sa angličtiny.

                                                                                                       PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company