Monthly Archives: November 2021

Ani tento rok nezabúdame na našich seniorov…

kolkolasky

AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva vydalo aktualizovaný  Školský semafor  dňa 26.11.2021

Aktuálne znenie:  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Základné prevádzkové pokyny

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Zamestnanci vstupujú do objektu školy v režime OTP.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 1a: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 

Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény 

Príloha 3: Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

Na základe Rozhodnutia ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Webinár 2

Sexta a kvinta – 29. 11. 2021 webinár “Nenávistné prejavy na internete.”

20211129_094948 20211129_094955 20211129_095007 20211129_095542 20211129_100607 20211129_100611 20211129_100629 20211129_101152 received_354919106403973 received_399720488567877 received_619545392430915 received_898966967652102 received_1111033806304378 received_2042625695899819

 

BEST IN ENGLISH 2021

20211126_105534 20211126_105538 20211126_105542 20211126_105554 20211126_105557 20211126_105608 20211126_105614

Dňa 26. 11. 2021 sa uskutočnila medzinárodná online jazyková súťaž z angličtiny. Študenti si overili svoje vedomosti (gramatika a slovná zásoba) a zručnosti (počúvanie a čítanie) a ich výsledky budú porovnané so študentmi z ďalších európskych krajín. Dúfame, že naša škola bude zasa vysoko v rebríčku slovenských aj európskych škôl a študenti dokážu, že angličtinu ovládajú a patria medzi najlepších.
Mgr. Zuzana Bogdányiová

Mediálna gramotnosť

25. 11. 2021 žiaci 2.B absolvovali zaujímavý webinár Mediálna gramotnosť.

20211125_122845 received_269830058442644 received_294423475910561 received_296281012372408 received_318812016469296 received_418696446412812 received_422530642912897 received_429828765214529 received_503431343989224 received_570535654043329 received_875696423128401 received_951388499140671 received_1243344366185647 received_1259450614560195 received_4473349016115976

DOD 23. 11. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Deň študentstva – aj v dobe rúšok a obmedzení

dod26102021

READYCON

Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Pic5

7. októbra sa konala najväčšia online konferencia READYCON prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Zúčastnili sa jej aj študenti tried 3A a 3B, ktorí počúvali príspevky ľudí priamo z praxe. Vybrať si mohli podľa vlastného záujmu z troch odborov – IT, zdravotníctvo a obchod.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company