AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva vydalo aktualizovaný  Školský semafor  dňa 26.11.2021

Aktuálne znenie:  ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je účinný aj počas trvania núdzového stavu vyhláseného na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky.

Základné prevádzkové pokyny

Pri ceste do/zo školy sa žiak/zamestnanec riadi aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a pokynmi miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Zamestnanci vstupujú do objektu školy v režime OTP.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole prostredníctvom Edupage.

Príloha 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha 1a: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka 

Príloha 2: Oznámenie o výnimke z karantény 

Príloha 3: Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení 

Na základe Rozhodnutia ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company