READYCON

Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Pic5

7. októbra sa konala najväčšia online konferencia READYCON prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku. Zúčastnili sa jej aj študenti tried 3A a 3B, ktorí počúvali príspevky ľudí priamo z praxe. Vybrať si mohli podľa vlastného záujmu z troch odborov – IT, zdravotníctvo a obchod.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company