Monthly Archives: December 2020

Vianoce, chémia … a milé pozdravy od maturantov chémie. Andrej, Tamara, Richard, Laura, Viktória, Nina, Ján, Sofia, Rachel, Tomáš, Martina, Katarína ….
Viki Vianoce Vianočnéprianie_TamaraHrešková Vianočné prianie Zambová t Sofia Vianoce Riso Vianoce Mata Viianove 1

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok)

oo o received_679607826035865

Aj v tomto zvláštnom období sme pripravení…

V duchu tradície PRÍRODOVEDNÉHO PÄŤBOJA , ktorého hostiteľskou školu je mnoho rokov Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, sme uskutočnili školské kolo tejto súťaže pre študentov tretieho ročníka našej školy.

Bola to výzva nielen pre študentov, ale aj pre našich informatikov, ktorí vytvorili priestor pre tri päťčlenné družstvá, pre porotu aj obecenstvo tak, aby sa vzájomne pri práci nerušili, ale mali zároveň možnosť stretnúť sa v online priestore z bezpečia domova. Naraz sme mali možnosť sledovať priebeh súťaže z viac ako 50 počítačov.

Súťažiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť a um pri riešení úloh z biológie, fyziky, chémie, informatiky a matematiky v dvoch kolách.

Čakanie na správne riešenie jednotlivých úloh vhodne dopĺňali informácie zo života nositeľov Nobelovej ceny za vedu či vtipne spracované analýzy chemického zloženia tiel živých organizmov.

Po napínavom súboji napokon prvé miesto obhájilo družstvo triedy SEPTIMA v zložení Patrícia Zatková, Sára Parasková, Jakub Juhás, Jakub Janok  a Adam Babuľák. V tesnom závese  s minimálnym rozdielom bodov sa na druhom mieste umiestnilo  družstvo triedy III.A v zložení Stela Bojtiová, Tamara Feketeová, Lenka Fraštiová, Jakub Jakubec, Lukáš Lučanský. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo triedy  III.B v zložení Miroslav Belej, Valér Tóth,  Dominik Guman,  Helena Andrejová, Viktoria  Grančajová.

Víťazom, ale aj ostatným súťažiacim srdečne blahoželáme. Napriek napätiu, ktoré k súťažiam neoddeliteľne patrí, ste sa dokázali vzájomne počúvať, spolupracovať, ale aj rešpektovať. Vaša snaha bude odmenená po návrate do školy vecnými cenami aj sladkou odmenou.

Poďakovanie  na tomto mieste patrí všetkým členom vzdelávacích oblastí ČLOVEK A PRÍRODA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI za prípravu súťažných úloh a výborné technické zabezpečenie súťaže.

RNDr. Dagmar Ružinská

received_2890250821078060 received_2941215039499071 received_237438227738058 received_192960979127242 received_138464181368455

Krásneho Mikuláša prajeme…

Olympiáda v anglickom jazyku

V tomto netradičnom školskom roku nás na okresných kolách olympiády v anglickom jazyku budú reprezentovať žiaci našej školy v štyroch súťažných kategóriách.

Po zverejnení Usmernenia k realizácii okresných kôl, budeme žiakov informovať o priebehu a mieste konania súťaže. O všetkých ďalších potrebných informáciách budú rodičia a žiaci včas informovaní.

Našim výhercom prajeme veľa šťastia v ďalších kolách!

Kategória 1A:

Marcel Chimaľ (SEKUNDA)

Kategória 1B:

Michaela Filipeková (KVARTA)

Kategória 2A:

Natália Bogdányiová (2.A)

Kategória 2B:

Juraj Šepták (4.B)

Koľko lásky dáš …. toľko sa Ti vráti …

received_660361927988933 20201123_150358 20201202_135625

20201121_192301 20201123_142725 20201123_143445

20201123_14464120201123_152418 20201202_142017

Vo vzduchu už cítiť vianočnú atmosféru a každý z nás už myslí na to, čím by potešil svojich najbližších.  Okrem darčekov sú však Vianoce aj o dobrých skutkoch.

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Takto znie slogan celoslovenskej výzvy, ktorú si tento rok zvolili žiaci TERCIE spolu s triednou učiteľkou Mgr. Michaelou Krivou.

Do krabice vložili niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie či na zahriatie, niečo na pamiatku či ručne vyrobené.  Keďže odovzdávanie krabíc osobne sa tento rok neudeje, pridali aj napísaný pozdrav, list, či fotky.. pre seniorov v domovoch dôchodcov.

 PRAJEME LÁSKU, ŠŤASTIE, NEHU, NECH SA VÁM SPLNÍ KAŽDUČKÝ SEN. PRIANIE VÁM POSIELAME NA VLOČKE SNEHU, NECH KRÁSNY JE VÁŠ ŠTEDRÝ DEŇ.

 Ďakujeme Vám za tento krásny projekt, ktorý vznikol. Určite sa ešte zapojíme.

INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ DETÍ A MLÁDEŽE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zrealizovalo dňa 24.11. 2020 pre DO Fénix UO Trebišov (Gymnázium Komenského 32 Trebišov) on line besedu na tému:

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

Prednášajúcim bol  Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Besedy sa zúčastnili  študenti 1.A triedy, p,. prof. R. Janok a M. Telepovský

Zúčastnení študenti ohodnotili prednášku veľmi pozitívne. Hoci neboli veľmi komunikatívni, pre krátkosť času, prednáška ich zaujala.  Aj keď už majú 15 rokov a o prípadoch internetového vydierania už niečo počuli, ostali dosť nemilo prekvapení, ako ľahko sa môžu dostať do podobných problémov, ktoré boli prezentované na prednáške. Mladí ľudia sa dosť často prezentujú na rôznych stránkach, často nadväzujú nové kontakty a tak si veľmi ani neuvedomujú, aké nebezpečenstvo im môže hroziť, ak si nedajú dostatočný pozor. Preto aj takáto forma prevencie je veľmi vítaná a budeme radi, ak sa bude  môcť v budúcnosti uskutočniť aj reálna forma prednášky na podobnú tému. Radi by sme si vypočuli aj niečo o hoaxoch, internetových podvodoch a iných hrozbách, ktoré číhajú nie len na mládež ale aj dospelých.

f

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company