oo o received_679607826035865

Aj v tomto zvláštnom období sme pripravení…

V duchu tradície PRÍRODOVEDNÉHO PÄŤBOJA , ktorého hostiteľskou školu je mnoho rokov Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, sme uskutočnili školské kolo tejto súťaže pre študentov tretieho ročníka našej školy.

Bola to výzva nielen pre študentov, ale aj pre našich informatikov, ktorí vytvorili priestor pre tri päťčlenné družstvá, pre porotu aj obecenstvo tak, aby sa vzájomne pri práci nerušili, ale mali zároveň možnosť stretnúť sa v online priestore z bezpečia domova. Naraz sme mali možnosť sledovať priebeh súťaže z viac ako 50 počítačov.

Súťažiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť a um pri riešení úloh z biológie, fyziky, chémie, informatiky a matematiky v dvoch kolách.

Čakanie na správne riešenie jednotlivých úloh vhodne dopĺňali informácie zo života nositeľov Nobelovej ceny za vedu či vtipne spracované analýzy chemického zloženia tiel živých organizmov.

Po napínavom súboji napokon prvé miesto obhájilo družstvo triedy SEPTIMA v zložení Patrícia Zatková, Sára Parasková, Jakub Juhás, Jakub Janok  a Adam Babuľák. V tesnom závese  s minimálnym rozdielom bodov sa na druhom mieste umiestnilo  družstvo triedy III.A v zložení Stela Bojtiová, Tamara Feketeová, Lenka Fraštiová, Jakub Jakubec, Lukáš Lučanský. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo triedy  III.B v zložení Miroslav Belej, Valér Tóth,  Dominik Guman,  Helena Andrejová, Viktoria  Grančajová.

Víťazom, ale aj ostatným súťažiacim srdečne blahoželáme. Napriek napätiu, ktoré k súťažiam neoddeliteľne patrí, ste sa dokázali vzájomne počúvať, spolupracovať, ale aj rešpektovať. Vaša snaha bude odmenená po návrate do školy vecnými cenami aj sladkou odmenou.

Poďakovanie  na tomto mieste patrí všetkým členom vzdelávacích oblastí ČLOVEK A PRÍRODA a MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI za prípravu súťažných úloh a výborné technické zabezpečenie súťaže.

RNDr. Dagmar Ružinská

received_2890250821078060 received_2941215039499071 received_237438227738058 received_192960979127242 received_138464181368455

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company