INTERNETOVÁ BEZPEČNOSŤ DETÍ A MLÁDEŽE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, zrealizovalo dňa 24.11. 2020 pre DO Fénix UO Trebišov (Gymnázium Komenského 32 Trebišov) on line besedu na tému:

Internetová bezpečnosť detí a mládeže

Prednášajúcim bol  Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Besedy sa zúčastnili  študenti 1.A triedy, p,. prof. R. Janok a M. Telepovský

Zúčastnení študenti ohodnotili prednášku veľmi pozitívne. Hoci neboli veľmi komunikatívni, pre krátkosť času, prednáška ich zaujala.  Aj keď už majú 15 rokov a o prípadoch internetového vydierania už niečo počuli, ostali dosť nemilo prekvapení, ako ľahko sa môžu dostať do podobných problémov, ktoré boli prezentované na prednáške. Mladí ľudia sa dosť často prezentujú na rôznych stránkach, často nadväzujú nové kontakty a tak si veľmi ani neuvedomujú, aké nebezpečenstvo im môže hroziť, ak si nedajú dostatočný pozor. Preto aj takáto forma prevencie je veľmi vítaná a budeme radi, ak sa bude  môcť v budúcnosti uskutočniť aj reálna forma prednášky na podobnú tému. Radi by sme si vypočuli aj niečo o hoaxoch, internetových podvodoch a iných hrozbách, ktoré číhajú nie len na mládež ale aj dospelých.

f

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company