Monthly Archives: November 2020

Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany, šírením informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

XVI. ročník tohto populárneho celoeurópskeho podujatia sa odohral netradične – vo virtuálnej podobe. Virtuálne výstavy, komentované audio čí video prehliadky, prednášky, inštruktážne videá, kurátorské sprievody a kvízy mohli žiaci sledovať s rodinou alebo len tak osamote v pyžame.

Tu je pár postrehov tých, ktorí sobotné popoludnie „strávili“ v múzeu a galérii:

„Bol to veľmi pekný a poučný zážitok. Bolo veľmi zaujímavé mať možnosť vidieť fungovanie múzeí rovno z postele, v pyžame cez počítač.“

„Z Archeologického múzea ma najviac zaujali nálezy z doby kamennej a Antiky. Ďalej nádoby kanopy na uskladnenie orgánov. Celkom zaujímavá bola aj história Románskeho oblúka a kamenné nápisy.“

„Najviac ma zaujal portál Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska, ktorý sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska verejnosti. Dozvedela som sa, že je tam viac ako 110 000 digitálnych objektov a môžem si ako návštevník vytvárať vlastné zbierky, diskutovať s verejnosťou, zdieľať obsah, ale aj podávať návrhy na digitalizáciu.“

babkove_divadlomuzeum

 vp1

vp2vp3

 Aj v týchto ťažkých časoch sme sa spojili a podporili dobrú vec.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2020.

received_281996589890529 received_457159791932270 received_664297697607845

received_682045022682617 received_777389393117165received_1293586751006392

Príhovor ku Dňu študentstva

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,!

17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. O význame a dôvodoch tohto sviatku počúvate v masmédiách. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva. Je potrebné, aby ste si uvedomili dôležitosť princípov demokracie a slobody a svojím prístupom k vzdelaniu šírili mier, lásku a spravodlivosť, a že dýchanie slobody v dejinách, v prítomnosti ani budúcnosti nesmie byť nikdy brané ako samozrejmosť.

Prijímanie prvákov alebo „imatrikulácia “, ako ju nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole práve v tomto období. Každoročne sa ňu tešia tak prváci, ako aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí túto slávnostnú udalosť pre žiakov prvých ročníkov pripravujú.

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku naďalej pretrváva a neumožňuje nám túto aktivitu zatiaľ uskutočniť v duchu našich tradícií. Vaši starší spolužiaci na Vás nezabudli a netradičným spôsobom Vás prijali do rodiny našich gymnazistov.

Verím, že sa v krátkom čase všetci stretneme na škole. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k online výučbe, ktorá je náročná pre učiteľov, žiakov a rodičov a veľmi si vážim prácu všetkých pedagógov a študentov v tejto zložitej dobe.

Spolu to zvládneme!

  PaedDr. Mária Kašaiová

                                                                               riaditeľka školy

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním ” Spoločná voľba “

Usmernenie MSVVaS SR –  1.11.2020

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyhlásenie zamestnanca

Vyhláška ÚVZ SR č.16-2020 vestník čiastka 12-2020

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company