Príhovor ku Dňu študentstva

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti,!

17. november je významným historickým medzníkom v novodobej histórii Slovenskej republiky. O význame a dôvodoch tohto sviatku počúvate v masmédiách. Pripomíname si nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale tento deň je od roku 1941 aj Medzinárodným dňom študentstva. Je potrebné, aby ste si uvedomili dôležitosť princípov demokracie a slobody a svojím prístupom k vzdelaniu šírili mier, lásku a spravodlivosť, a že dýchanie slobody v dejinách, v prítomnosti ani budúcnosti nesmie byť nikdy brané ako samozrejmosť.

Prijímanie prvákov alebo „imatrikulácia “, ako ju nazývajú žiaci, sa stalo dlhoročnou tradíciou a súčasťou študentského života na našej škole práve v tomto období. Každoročne sa ňu tešia tak prváci, ako aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí túto slávnostnú udalosť pre žiakov prvých ročníkov pripravujú.

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku naďalej pretrváva a neumožňuje nám túto aktivitu zatiaľ uskutočniť v duchu našich tradícií. Vaši starší spolužiaci na Vás nezabudli a netradičným spôsobom Vás prijali do rodiny našich gymnazistov.

Verím, že sa v krátkom čase všetci stretneme na škole. Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste zodpovedne pristupovali k online výučbe, ktorá je náročná pre učiteľov, žiakov a rodičov a veľmi si vážim prácu všetkých pedagógov a študentov v tejto zložitej dobe.

Spolu to zvládneme!

  PaedDr. Mária Kašaiová

                                                                               riaditeľka školy

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company