Noc múzeí a galérií

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany, šírením informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

XVI. ročník tohto populárneho celoeurópskeho podujatia sa odohral netradične – vo virtuálnej podobe. Virtuálne výstavy, komentované audio čí video prehliadky, prednášky, inštruktážne videá, kurátorské sprievody a kvízy mohli žiaci sledovať s rodinou alebo len tak osamote v pyžame.

Tu je pár postrehov tých, ktorí sobotné popoludnie „strávili“ v múzeu a galérii:

„Bol to veľmi pekný a poučný zážitok. Bolo veľmi zaujímavé mať možnosť vidieť fungovanie múzeí rovno z postele, v pyžame cez počítač.“

„Z Archeologického múzea ma najviac zaujali nálezy z doby kamennej a Antiky. Ďalej nádoby kanopy na uskladnenie orgánov. Celkom zaujímavá bola aj história Románskeho oblúka a kamenné nápisy.“

„Najviac ma zaujal portál Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska, ktorý sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska verejnosti. Dozvedela som sa, že je tam viac ako 110 000 digitálnych objektov a môžem si ako návštevník vytvárať vlastné zbierky, diskutovať s verejnosťou, zdieľať obsah, ale aj podávať návrhy na digitalizáciu.“

babkove_divadlomuzeum

 vp1

vp2vp3

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company