Monthly Archives: December 2018

Sviečkový pochod

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a je určený  na 1. decembrový deň. Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším zdravotníckym problémom.

Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS, a teda aj tohto svetového dňa, je červená stužka. Červené stužky sú aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky v našom meste vyvrcholil sviečkovým pochodom, ktorý sa uskutočnil 3. decembra 2018 a zúčastnili sa na ňom žiaci 1.A triedy nášho gymnázia.

                                                                                                                       Mgr. Eva Balová

ONJ

V dňoch 21. – 22. novembra 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci si vyskúšali svoje jazykové zručnosti počas prvého dňa v písomnej časti, v druhý deň v ústnej časti.

V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Andrej Frič (2. A), na 2. mieste Matúš Kolesár (kvinta). V kategórii 2B získal 1. miesto Matej Frič (4. C), 2. miesto Ján Kolesár (3. A).

Dopadlo to tak, že našimi najlepšími nemčinármi sú dve súrodenecké dvojice… Ešte raz im srdečne blahoželáme. Diplomy a vecné ceny si súťažiaci prevzali z rúk pani profesorky PhDr. J. Serbinovej i pani riaditeľky PaedDr. M. Kašaiovej.

 Všetci štyria postupujú ďalej, bojovať budú v obvodnom kole v Michalovciach. Držíme im palce, aby sa im čo najviac darilo.

Na záver chcem oceniť ich záujem o nemčinu, vyzdvihnúť ich šikovnosť a povzbudiť ich, aby im pozitívny prístup k nemeckému jazyku vydržal veľmi dlho.

                                                                                                             Mgr. S. Maďarová

12 hodinovka volejbal

IMG_1667IMG_1662IMG_1684IMG_1833IMG_1888

Školský rok si bez 12-hodinového nonstop volejbalu už ani nevieme predstaviť. Tento rok sa naša obľúbená dvanástka konala 23. novembra za účasti 8 tímov. Od 18:00 do 6:00 rána sme vytrvalo bojovali o výhru v zápase. A nie len to. Pomedzi to sme hrali pingpong, tancovali, spievali a jedli sme, ako už býva zvykom, pizzu. Panovala tak skvelá atmosféra, že nebolo možné ani zaspať. Spoločne sme to dotiahli do úspešného konca a každý vytrvalec si domov odniesol pamiatku v podobe účastníckeho diplomu. Profesori telesnej výchovy na nás nie len dozerali, ale sa aj aktívne zapojili do niektorých zápasov a zahrali si s nami. Ďakujeme im za zorganizovanie celej tejto skvelej športovej akcie.

Prírodovedný päťboj

foto 1 foto 2

V utorok 4. 12. 2018 sa naše gymnázium zúčastnilo súťaže Prírodovedný päťboj, ktorá sa konala na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, kde si každoročne zmeriavajú sily viaceré gymnáziá zo Zemplína.

Súťaž pozostávala z 10 otázok z oborov MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO – po dve súťažné otázky z každého. V každej skupine bolo 5 študentov – každý zastupoval jeden predmet. Spoločne riešili všetky úlohy, pričom na každú mali 5 minút. Vyhráva družstvo s najväčším celkovým počtom bodov.

Náš tohtoročný tím sprevádzaný pánom profesorom RNDr. Jánom Treľom v zložení: Terézia Rendešová 3.A, Veronika Čalfová 3.B, Filip Lejba 3.B, Katarína Tóthová SEP, Emil Poľák SEP, sa spoločným úsilím umiestnil na veľmi peknom 2. mieste.  Atmosféra celej súťaže bola príjemná a otvorená. Dúfame, že sa nášmu gymnáziu podarí tento úspech obhájiť aj o rok.

Katarína Tóthová, SEPTIMA

Imatrikulácia prvákov

IMG_0943

Oslavy dňa študentstva sa pre prvákov niesli v duchu imatrikulácie. Ako každý študent nášho gymnázia, tak aj oni museli splniť niekoľko úloh, ktoré sme im my, študenti 3.B, vymysleli. Pomedzi úlohy sme si pripravili aj menšie ankety, na ktoré museli prváci odpovedať. Samozrejme nechýbala ani otázka, či sa im na našom gymnáziu páči. Odpoveď iste poznáte. Úlohou bolo aj zaspievať hymnu gymnázia. A hoci ju nikdy nepočuli, zvládli to perfektne. Nakoniec zložili sľub a my sme ich mohli oficiálne prijať medzi nás. Veríme, milí prváci, že sa vám imatrikulácia páčila a prajeme vám, aby ste sa mali na gymnáziu dobre.

Študenti 3.B

Farma

received_282123302440729

Dňa 16.novembra 2018 na Deň študentov sa príma zúčastnila výletu do Veľkých Raškoviec.
Cesta mikrobusom trvala približne 40 minút. Vystúpili sme a čakali na nás staré autá a motorky. Vôbec sme si nemysleli, že na farme uvidíme takéto vzácnosti. Po menšej prehliadke motoriek a automobilov nám postupne ukazovali zvieratá. Ako prvé sme mali možnosť spoznať pekné somáriky. Boli tam aj iné rôzne zvieratá, ako sú kozy, barany, kravičky, králiky, ktoré sme mohli pohladkať, morčatá, psíky, prasiatka viacerých druhov, býky a koníky, na ktorých sme mohli neskôr jazdiť.
Pred jazdou na koníkoch sme navštívili minimúzeum, v ktorom boli veci, nástroje a nábytok, ktorý sa používal v minulosti asi pred 500 rokmi.
Po zábavnej jazde na koníkovi sme išli k autobusu, ktorý nás odviezol naspäť do školy. Bol to veľmi zábavný deň.

P. Jurasová, príma

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company