Prírodovedný päťboj

foto 1 foto 2

V utorok 4. 12. 2018 sa naše gymnázium zúčastnilo súťaže Prírodovedný päťboj, ktorá sa konala na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, kde si každoročne zmeriavajú sily viaceré gymnáziá zo Zemplína.

Súťaž pozostávala z 10 otázok z oborov MAT, INF, FYZ, CHEM, BIO – po dve súťažné otázky z každého. V každej skupine bolo 5 študentov – každý zastupoval jeden predmet. Spoločne riešili všetky úlohy, pričom na každú mali 5 minút. Vyhráva družstvo s najväčším celkovým počtom bodov.

Náš tohtoročný tím sprevádzaný pánom profesorom RNDr. Jánom Treľom v zložení: Terézia Rendešová 3.A, Veronika Čalfová 3.B, Filip Lejba 3.B, Katarína Tóthová SEP, Emil Poľák SEP, sa spoločným úsilím umiestnil na veľmi peknom 2. mieste.  Atmosféra celej súťaže bola príjemná a otvorená. Dúfame, že sa nášmu gymnáziu podarí tento úspech obhájiť aj o rok.

Katarína Tóthová, SEPTIMA

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company