Sviečkový pochod

Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou a je určený  na 1. decembrový deň. Cieľom tohto dňa je už od roku  1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného rozšírením infekcie vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším zdravotníckym problémom.

Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS, a teda aj tohto svetového dňa, je červená stužka. Červené stužky sú aj názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky v našom meste vyvrcholil sviečkovým pochodom, ktorý sa uskutočnil 3. decembra 2018 a zúčastnili sa na ňom žiaci 1.A triedy nášho gymnázia.

                                                                                                                       Mgr. Eva Balová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company