Monthly Archives: November 2018

Imatrikulácia prímy

46480434_296396464312216_178469158302777344_n

Každý sníva o tom, stať sa superhrdinom: „Pre koho by si ale kopal ty – DC alebo Marvel?“ Takto znela téma tohtoročnej imatrikulácie prímanov.

Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo na našom gymnáziu slávnostné prijatie žiakov prímy do cechu žiakov školy – imatrikulácia. Tak ako každý rok i teraz sa najmladší adepti zhromaždili v tematicky vyzdobenej triede a plní napätia, nervozity, ba až strachu čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. O celkovú organizáciu sa postarali študenti septimy a sexty, ktorí vymysleli  naozaj pestrý program pre nových študentov. Tí absolvovali mnohé súťaže, ale aj oficiálne prijatie do radov študentov gymnázia. Za statočnosť a absolvovanie „rituálu“ boli odmenení pamätným listom, logom superhrdinov a neopísateľným „zázračným“ plášťom. Po oficiálnom programe na nich čakala malá diskotéka a bohaté pohostenie.

Aj keď je veľmi ťažké slovami zachytiť pocity, ktoré každé dieťa, učiteľ v tento okamih prežívali, jedno je isté – táto veľkolepá akcia, ktorá sa v škole uskutočnila, mala u všetkých veľký úspech.

                                                                                                          Mgr. Michaela Krivá

Študentská kvapka krvi 2018

46121218_335854743814012_5749476194336636928_n 46134392_1798220280305382_7029742517197209600_n 46174810_907922686263089_4257939476703084544_n 46220192_2186840101367802_998328713747628032_n

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami už dlhé roky organizuje kampaň zameranú na získavanie darcov krvi.

Prostredníctvom kampane „Študentská kvapka krvi“ oslovujú najmä mladých ľudí a študentov, aby pravidelne darovali  krv . Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je :  Hashtagom #nevyhovarajsa.

Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do dobrovoľného darcovstva krvi. Tento školský rok
14. novembra 2018 darovalo 9 študentov a PhDr. Viera Žajáková svoju životodarnú tekutinu, aby pomohli pri záchrane života a zdravia tých, ktorí to potrebujú.

Súčasťou kampane sú nielen mobilné odbery krvi, ale aj náborové workshopy či simulované odbery krvi organizované pracovníkmi a dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža vo všetkých väčších mestách a mnohých obciach Slovenska. Cieľom kampane je rozšíriť rady pravidelných darcov krvi a získať prvodarcov z radov nielen mladých študentov.

Tento rok by sme sa chceli poďakovať študentom :
Aneta Vargová – oktáva, Ján Kozák – oktáva, Peter Mann – oktáva, Dávid Šakal-Šega – oktáva, Sofia Marjovičová – IV.B, Lenka Porhončáková – IV.B, Samuel Borčík – III.A, Veronika Čalfová – III.B, Alexandra Sokolová – III.B.

                                                                                                                                      Mgr. Michaela Krivá

EXKURZIA CHEMICKOU CESTOU NECESTOU … alebo Keď nás chémia baví

44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (1)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (2)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (5)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (6)44827864_1956581967976381_6547389381726961664_n (8)

Školský rok sa začal nedávno, no gymnazisti sa už 25. – 26. októbra 2018 zúčastnili exkurzie pod vedením pedagógov: Mgr. Krivej, RNDr. Macejkovej, RNDr. Ružinskej.

Po precestovanom ráne bola prvou zástavkou Biotika, a.s. v Slovenskej Ľupči. Vyobliekaní v bielych plášťoch a s plastovou helmou na hlave (samozrejme, okrem p. profesorky Krivej) sme sa vybrali do sveta chémie. Pri odbornej prednáške sme sa dozvedeli cenné informácie od nákupu surovín, výroby, kontroly kvality, skladovania a zabezpečovania exportu liečiv v jednotlivých výrobných priestorov spoločnosti. Zbierali sme poznatky o výrobe cystínu, látky, ktorá má nepríjemný zápach, ale keď sme si to prestali všímať, zaujalo nás, že má pozitívny vplyv na zdravú kožu, vlasy a nechty.

Následne sa naše cesty rozdelili. Starší študenti sa zúčastnili exkurzie v pivovare Steiger, a.s. vo Vyhniach, kde sa žiaci mohli oboznámiť s metódou výroby piva. V jej závere si mohli vychutnať novinku z dielne Steiger (samozrejme, nealkoholickú).

Druhá skupina navštívila múzeum v Kremnici. Exkurzia – RUB a LÍCE MINCÍ začala výkladom o histórii múzea a pokračovala prehliadkou s výkladom, ktorý svojou dĺžkou možno viacerých odrádzal, ale zároveň bol veľmi zaujímavý a plný nových neznámych poznatkov o histórii platidla na území Slovenska.

Po príjemne strávenom večere a prebdenej noci sme druhý deň exkurzie navštívili spoločnosť Chemosvit Fibrochem, a.s. vo Svite. Po oboznámení sa s bezpečnostnými pokynmi sme sa presunuli do budovy. Prechádzka výrobnými halami bola pre študentov silným zážitkom. V podniku sme dostali komplexné informácie o výrobe jemných polypropylénových vlákien, ktoré sa používajú na výrobu funkčného oblečenia a ponožiek. Vlákno Prolen od Chemosvitu Fibrochem má špeciálne vlastnosti, a preto sa využíva v športovom oblečení mnohých známych svetových značiek. Nečakali sme, že proces výroby je taký zložitý. Na vlastnej koži sme mohli pocítiť, aká náročná je práca v hlučnom prostredí. Ľuďom, ktorí tam pracujú, patrí náš obdiv. Veľmi pekne by sme chceli poďakovať Ing. Ľudmile Hisemovej , Bc. Andrei Šimákovej a celému tímu našich sprievodcov, odborníkov a technikov za perfektne pripravenú prehliadku po odbornej, technickej i organizačnej stránke.

Po náročnej  hodinovej odbornej prehliadke sa presúvame do Prešova. Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka, patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex objektov na čerpanie soli zo soľanky. Okrem zrekonštruovaného objektu skladu soli, ktorý bol takmer po tridsiatich rokoch opäť sprístupnený verejnosti, mohli študenti obdivovať aj ďalšie technické objekty v priestoroch Solivaru. Postupne sme prešli šachtou Leopold, Gápeľ, Četerňou, Machinhaus, Varňou a Klopačkou.

Význam exkurzií pre duálne vzdelávanie je nesporný. Aj teória sa učí ľahšie, ak študent vie, kde a ako ju využiť. Návšteva podnikov je užitočná aj pre nás, pedagógov, pretože získané poznatky môžeme následne aplikovať v praxi.

Ďakujem svojim kolegyniam za pomoc, študentom za vzorné správanie a záujem.

                                                                                                                      Mgr. Michaela Krivá

eTwinning seminár v Luxemburgu.

20181019_101453 20181021_102606 44731951_2051789391569482_2419436488941895680_n 20181021_141745

Ako využiť edukatívne počítačové hry a ich potenciál aj na vyučovaní, keď sú súčasťou života našich žiakov? To bola téma seminára, ktorého som sa zúčastnila 19.- 21. októbra 2018 v meste Luxemburg. Seminár bol organizovaný národnou agentúrou pre eTwinningové projekty v Luxemburgu v spolupráci s našou Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Je to spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Príležitosť realizovať eTwinningový projekt poskytuje bezpečná elektronická platforma eTwinning Live, na ktorej sa dokumentuje celá realizácia projektu. Študenti majú možnosť komunikovať v bezpečnom priestore so spolužiakmi z rôznych krajín.

Už spomínaného seminára sa zúčastnilo spolu 56 učiteľov z 18 krajín Európy, ktorí mali príležitosť zažiť tri dni plné zaujímavých aktivít zameraných na zmysluplné využitie digitálnych hier vo vyučovaní. Seminár bol postavený na práci vo workshopoch a v jeho závere vznikli rôzne eTwinningové projekty, ktoré boli zaregistrované na portáli eTwinning Live.

Aj naša škola bude znova realizovať projekt a spolupracovať tentoraz so školami v  Belgicku, Grécku, Portugalsku, Poľsku a Lotyšsku.

Vrelo odporúčam všetkým kolegom, bez ohľadu na predmety, ktoré učia či vek ich žiakov, aby sa zúčastnili takéhoto stretnutia, pretože účasť na medzinárodnom seminári okrem iného poskytuje príležitosť stretnúť kolegov z iných krajín Európy, diskutovať a zdieľať dobré nápady využívané v iných školských systémoch.

                                                                                           PhDr. Viera Žajáková

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company