eTwinning seminár v Luxemburgu.

20181019_101453 20181021_102606 44731951_2051789391569482_2419436488941895680_n 20181021_141745

Ako využiť edukatívne počítačové hry a ich potenciál aj na vyučovaní, keď sú súčasťou života našich žiakov? To bola téma seminára, ktorého som sa zúčastnila 19.- 21. októbra 2018 v meste Luxemburg. Seminár bol organizovaný národnou agentúrou pre eTwinningové projekty v Luxemburgu v spolupráci s našou Národnou službou pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá je súčasťou Žilinskej univerzity v Žiline.

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Je to spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených vyše 450 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Príležitosť realizovať eTwinningový projekt poskytuje bezpečná elektronická platforma eTwinning Live, na ktorej sa dokumentuje celá realizácia projektu. Študenti majú možnosť komunikovať v bezpečnom priestore so spolužiakmi z rôznych krajín.

Už spomínaného seminára sa zúčastnilo spolu 56 učiteľov z 18 krajín Európy, ktorí mali príležitosť zažiť tri dni plné zaujímavých aktivít zameraných na zmysluplné využitie digitálnych hier vo vyučovaní. Seminár bol postavený na práci vo workshopoch a v jeho závere vznikli rôzne eTwinningové projekty, ktoré boli zaregistrované na portáli eTwinning Live.

Aj naša škola bude znova realizovať projekt a spolupracovať tentoraz so školami v  Belgicku, Grécku, Portugalsku, Poľsku a Lotyšsku.

Vrelo odporúčam všetkým kolegom, bez ohľadu na predmety, ktoré učia či vek ich žiakov, aby sa zúčastnili takéhoto stretnutia, pretože účasť na medzinárodnom seminári okrem iného poskytuje príležitosť stretnúť kolegov z iných krajín Európy, diskutovať a zdieľať dobré nápady využívané v iných školských systémoch.

                                                                                           PhDr. Viera Žajáková

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company