2012

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

 

1. štvrťrok

Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky

Úspešný uchádzač

 1.  4235,50 Nákup tonerov Ikaro s.r.o., Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov, IČO: 31 656 544
   
Školská jedáleň  pri Gymnáziu Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 11977,07 Mrazené výrobky Nowaco s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto n. Váhom, IČO: 34 152 199
2. 11990,90 Zelenina a ovocie M.A.D.D.s.r.o., Michalovská č. 10, 073 01 Sobrance, IČO: 36 730 866
 3. 6 716,99 Hrubý tovar MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786
 4. 9044,90 Mlieko a mliečne výrobky MILK AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786
 5. 11 939,15 Chladené mäso a mäsové výrobky Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov, IČO: 36 473 219
 6. 3 718,99 Cestoviny a iné výrobky Top Catering s.r.o., Rastislavova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 836 171
V Trebišove, 30.3.2012

 

2. štvrťrok

Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 339,00 Počítač notebook Ikaro s.r.o., Okružná 32,080 01 Prešov, IČO: 31 656 544
V Trebišove, 30.6.2012

 

3. štvrťrok

 Gymnázium Trebišov, Komenského 32

P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky
 1. 224,17 Multifunkčné zariadenie
V Trebišove, 30.9.2012

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company