MAFYIN

 

Prichádzame k Vám s novou celoročnou korešpodenčnou súťažou MAFYIN. Je to súťaž organizovaná učiteľmi MAT, FYZ, INF z Gymnázia Komenského 32 Trebišov.

Cieľom tejto súťaže je rozvoj nadania z matematiky, fyziky či informatiky.

MAFYIN  je 10 mesačná korešpodenčná súťaž. Je rozdelená do dvoch vekových kategórií. Kategória I. je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl v okrese Trebišov, reps. Prímy až Kvarty Osemročného gymnázia v Trebišove. Kategória II. je určená pre žiakov 1.až 3.ročníka z Gymnázia Komenského 32 Trebišov.

Súťaž pozostáva z desiatich kôl (každý mesiac v školskom roku jedno kolo). V každom kole budú 3 netradičné úlohy. Pôjde prevžne o logické úlohy, kde nebudete potrebovať vzorce. Úlohy rieši každý sám, je to súťaž pre jednotlivcov. Nebudú sa hodnotiť len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Dva body získava žiak, ktorý do konca mesiaca odovzdá správne riešenie aj s postupom riešenia. Jeden bod získava za správne riešenie bez postupu riešenia. Nula bodov za nesprávne riešenie, aj keď bude s postupom riešenia. Súťaž začíname 19. 9. 2022. Vždy prvý pondelok v mesiaci budú zverejnené nové úlohy. Posledné 10. kolo končí 20. 6. 2023.

Účasť v súťaži je bezplatná.

Zadania príkladov budú zverejňované na https://www.gymtv.sk/?page_id=8484

Vaše riešenia môžete zaslať elektronicky na mail mafyin@gymtv.sk alebo priniesť v zalepenej obálke, kde na vrh napíšte „MAFYIN“. Vaše riešenia je potrebné odovzdať najneskôr v posledný deň daného mesiaca.

Hlavička na odovzdávanie riešení:

Meno a priezvisko:

Trieda:

Škola:

Mail:

Pri odovzdaní prvého riešenia, bude každému riešiteľovi pridelený číselný kód (zachovanie GDPR), pod ktorým budú zverejňované aj body za jednotlivé úlohy v daných mesiacoch. Kód zašleme na uvedený mail súťažiaceho.

Výsledky jednotlivých kôl a bodovanie bude zverejňované na https://www.gymtv.sk/?page_id=8484

Najúspešnejší traja z každej kategórie budú odmenení vecnými cenami, ostatní v podobe diplomu.

Veríme, že sa našej novej súťaže zúčastníte v hojnom počte a pri riešení úloh sa zabavíte.

mafyin

1. kolo – SEPTEMBER

kategória I    kategória II

výsledky po 1. kole

2. kolo – OKTÓBER

kategória I    kategória II

3. kolo – NOVEMBER

  kategória II

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company