PS1

 

  • Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

8 – ROČNÉ ŠTÚDIUMNáš plán pre školský rok 2020/2021 – prijať  18 žiakov  a otvoriť 1 triedu

Pokyny:

riadky 16., 17., 18. vypísať následovne:

16. Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení:  681015

17. Názov strednej školy: Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

18. Kód študijného – učebného odboru: 7902J


4 – ROČNNÉ ŠTÚDIUMNáš plán pre školský rok 2019/2020 – prijať 62 žiakov

Pokyny:

riadky 16., 17., 18. vypísať následovne:

16. Kód strednej školy z registra škôl a školských zariadení:  681015

17. Názov strednej školy: Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

18. Kód študijného – učebného odboru: 7902J

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company