Rada školy – voľby

Výsledky volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov.

Na základe výzvy Košického samosprávneho kraja zo dňa 17. 9. 2020 sa  na našej škole podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z.   uskutočnili dňa 21.9.2020 voľby členov rady školy.

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy (volili pedagogickí zamestnanci školy) boli zvolené:  Dušana Čižmárová,  RNDr. Dagmar Ružinská
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy ( volili nepedagogickí zamestnanci školy ) bola zvolená: Anna Fiterová
  • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy ( volili rodičia žiakov školy) boli zvolení: Martin Bizub, Mgr. Roman Ostrožovič , Ing. Erich Janok
  • jeden zástupca žiakov ( voľby sa uskutočnili dňa 25.9.2020) bola zvolená:  Marína Ružinská
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company