Záver

Záver

 

S cieľom zaručiť spravodlivé spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a na to, aby dotknutá osoba mohla uplatňovať svoje práva, by dotknutá osoba mala byť okrem uvedených informácii v osobitných prípadoch informovaná aj o

  • právnom základe spracúvania osobných údajov,
  • o tom, ako dlho sa budú jej osobné údaje uchovávať,
  • aký je účel spracovania jej osobných údajov,
  • kategórie príjemcov a ďalšie informácie
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company