Kontaktné údaje úradu

Kontaktné údaje úradu

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 h – 15:00 h

piatok: 8:00  h – 14:00 h

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok od 8:00 h do 12:00 h  + 421 2 323 132 20

Fax: + 421 2 323 132 34

Sekretariát predsedu úradu + 421 2 323 132 11

Sekretariát  úradu + 421 2 323 132 14

Hovorca:

mobil: + 421 910 985 794

email: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

  1. všeobecne: dozor@pdp.gov.sk
  2. pre poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. : info@pdp.gov.sk
  3. webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
  4. na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár
  5. emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Webové sídlo

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company