Identifikačné a kontaktné údaje

Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Prevádzkovateľ: Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Adresa: Komenského 32, 075 01 Trebišov

IČO: 00 161 241

Telefón: + 421 56 672 22 60

E-mail: skola@gymt.sk

Zodpovedná osoba

E-mail: zodpovedna.osoba@gymtv.sk

Telefón: + 421 56 672 22 60

 

Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný sprístupniť údaje, ktoré sa nachádzajú v záložkach vľavo.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company