7. ročník okresného kola technickej olympiády

IMG_1247

Dňa 1. 12. 2015 sa žiaci kvarty a tercie Juraj Šepták a Tadeáš Lachvajder zúčastnili 6. ročníka okresného kola Technickej olympiády v kategórii A, ktoré sa konalo na ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Na okresné kolo postúpili zo školského kola, ktoré malo len teoretickú časť.

Okresné kolo pozostávalo z teoretickej časti, ktorú vypracoval každý žiak samostatne, ale aj praktickej časti, v ktorej sa súťažilo v dvojiciach. V konečnom hodnotení sa sčítali spoločné body získané za praktickú časť a teoretickú časť oboch žiakov z dvojice.

Naše družstvo získalo krásne 2. miesto. Tento výsledok si vážime o to viac, že aj napriek tomu, že naši žiaci majú obmedzené možnosti pri práci v dielni, predsa dokázali svojou šikovnosťou uspieť aj v praktickej časti. Tam na základe technického výkresu bolo potrebné zhotoviť konkrétny výrobok. Takáto zručnosť je potrebná aj pre študentov osemročných gymnázií, z ktorých vyrastú budúci inžinieri či lekári.

Za reprezentáciu školy a dosiahnutý výsledok chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Róbert Janok

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company