Využitie športových ihrísk

Všeobecné ustanovenie:
Záujemcovia môžu využívať športové zariadenie školy, buď formou prenájmu prenájme určité zariadenie na presne stanovenú dobu a zaplatí poplatok za prenájom),  alebo bez prenájmu konkrétneho zariadenia po zaplatení poplatku za vstup do areálu.  Môže využívať ihriská, ale prednosť majú nájomcovia zariadení.  Pri ich príchode musia uvoľniť zariadenia pre nájomcov.

Žiaci a zamestnanci školy

ŠPORTOVÉ IHRISKÁ V ČASE VYUČOVANIA A POČAS DNÍ, KEĎ BUDE AREÁL OTVORENÝ,  MÔŽU VYUŽÍVAŤ BEZ POPLATKOV IBA ŽIACI A ZAMESTNANCI GYMNÁZIA V TREBIŠOVE.  ŽIACI PO VYZVANÍ PREDLOŽIA PLATNÝ ŽIACKY PREUKAZ S AKTUÁLNOU FOTOGRAFIOU.

Ostatní záujemcovia o školské zariadenia
Môžu využívať športové ihriská Gymnázia v Trebišove po zaplatení celosezónneho poplatku 10 €, alebo si môžu prenajať na určitý čas jedno zo zariadení. Návštevník po zaplatení poplatku 10 € dostane kartičku, s ktorou bude môcť využívať športové ihriská v dňoch školského vyučovania od 16:00 hod. do uzamknutia areálu (podľa počasia) a v ostatné dni, keď bude areál otvorený.  Nájomcovia majú prednostné právo pred držiteľmi karty a žiakmi Gymnázia v Trebišove.

Návštevníci areálu musia dodržiavať tieto pravidlá:

- v celom areály školy platí prísny zákaz fajčiť, požívať alkohol a omamné látky,
- zákaz akokoľvek poškodzovať areál školy (úhrada nákladov na opravu),
- zákaz vstupu na hracie plochy v nevhodnej obuvi (kopačky, kol. korčule) a s bicyklami,
- zákaz znečisťovania areálu,
- vstup cudzím osobám počas školského vyučovania je povolený až po 16:00 hod,
- väčšie skupiny ľudí, ktorí budú pravidelne obsadzovať celú plochu ihriska, musia podpísať zmluvu o prenájme.

V prípade ak niekto poruší toto usmernenie, bude musieť opustiť areál školy.
Osobám, ktoré opakovane budú porušovať usmernenie, bude udelený trvalý zákaz vstupu do areálu školy.


Prenájom športových ihrísk na celú sezónu (apríl – september 2011):

Viacúčelové ihrisko: 3,00 € x 1 hod. x 27 týždňov = 81 €.
Miniihrisko: 3,00 € x 1 hod. x 27 týždňov = 81 €.
Tenisový kurt: 3,00 € x 2 hod. x 27 týždňov = 162 €.

Prenájom športových ihrísk počas sezóny – jednorázovo:
Viacúčelové ihrisko: 8,50 €/1 hod.
Miniihrisko: 7,70 €/1 hod.
Tenisový kurt: 7,70 €/1 hod.

Nájomcovia musia k návrhu na prenájom priložiť menný zoznam osôb,  ktoré budú v určený čas využívať športové ihrisko.

V Trebišove, 1.4.2011                                                                  Mgr. Mária Kašaiová – Riaditeľka školy

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company