Ako vypracovať referát o knihe

Ako predstaviť knihu, ktorú som čítal/a

ČAS

 • V ktorej dobe sa dej knihy odohráva?
 • Koľko času uplynie v priebehu celého deja knihy?
 • Súvisí doba, v ktorej sa dej odohráva, tesne s dejom – alebo by sa dej mohol stať v ktoromkoľvek období?
 • Sú v knihe spomenuté alebo popisované skutočné historické udalosti?

PROSTREDIE

 • V akom prostredí sa dej knihy odohráva?
 • V akom sociálnom prostredí sa odohráva dej?
 • Je prostredie, v ktorom dej odohráva, reálne alebo vymyslené?
 •  Súvisí prostredie s dejom knihy, je preň dôležité? Mohol by sa dej odohrávať v úplne inom prostredí?
 • Ovplyvňuje prostredie deja hlavného hrdinu knihy?
 • Má prostredie, v ktorom žiješ, niečo spoločné s prostredím knihy?

HLAVNÁ POSTAVA (HLAVNÝ HRDINA) KNIHY

 • Kto bol v khihe hlavnou postavou?
 • Ako by si ho opísal/a?
 • Čo sa ti na ňom/na nej páčilo alebo nepáčilo a prečo?
 • Menil sa pri čítaní tvoj vzťah k hlavnej postave? Ak áno, prečo?
 • Máš s hlavnou postavou niečo spoločného? Chcel/a by si byť ako táto hlavná postava? Prečo áno alebo prečo nie?
 • Poznáš ľudí vo svojom okolí, ktorí majú niečo spoločné s hlavnou postavou tejto knihy?
 • Mohla by byť hlavná postava reálna a žiť v tvojom okolí?
 • Chcel/a by si mať takého priateľa/priateľku?

ĎALŠIE POSTAVY KNIHY

 • Aké sú v knihe ďalšie postavy?
 • Aký majú vzťah k hlavnej postave knihy? Pomáhajú jej alebo skôr jej kladú prekážky?
 • Čo sa ti na nich páčilo / nepáčilo a prečo?
 • Máš s nimi niečo spoločné alebo poznáš vo svojom okolí podobných ľudí?

 

 • Aké sú hlavné udalosti, problémy alebo konflikty v deji knihy?
 • Ako vznikli?
 • Ako postavy knihy riešia alebo vyriešili tieto problémy a konflikty?
 • Bolo by tvoje riešenie tiež podobné alebo celkom iné?
 •  Ako sa príbeh skončil?

(Nemusíš prezradiť záver, ak chceš, aby si knihu prečítali aj ďalší tvoji spolužiaci.)

 • Ktorá udalosť spôsobila v deji zásadný zvrat a prečo?
 • Čo si myslíš, že je hlavnou myšlienkou knihy a prečo?
 • Chcel autor knihy na niečo upozorniť, niečím osloviť?
 • Prečo si si vybral/a túto knihu?
 • Páčila sa ti, prečo áno alebo prečo nie?

 

 • Ktorá časť knihy bola najlepšia a prečo?
 • Ako na teba kniha zapôsobila? Aké pocity v tebe vyvolávala?
 • Menili sa tvoje pocity pri čítaní knihy?
 • Chcel/a by si byť jednou z ďalších postáv tejto knihy? Prečo?
 • Čo nové ťa táto kniha naučila? Čo nové si sa dozvedel/a?
 • Zmenila knha niektoré tvoje názory alebo postoje? Ktoré a ako?
 • Vzbudila táto kniha tvoj záujem o autora?

Chceš si prečítať aj ďalšie jeho knihy?

 •  Mali by si túto knihu prečítať aj tvoji priatelia, známi, niekto z rodiny? Ak áno, prečo?

Zdroje

Tomáš SOKOLÁŘ – www.rvp.cz

Infoplease.com : How to write a book report (upper elementary school level) [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.infoplease.com/homework/wsbookreportelem.html>.

Abcteach.com : Book reports [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.abcteach.com/directory/basics/writing/book_reports/>.

YOUNG, Donna. donnayoung.com: Book Logs [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.donnayoung.org/english/bookrpt.htm>.

Tooter4Kids.com : Book report [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.tooter4kids.com/classroom/book_report_form.htm>.

Edhelpercipart.com : Book report [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.edhelperclipart.com/clipart/books/THERESABOYINTHEGIRLSBATHROOM.pdf>.

CONCORDIA UNIVERSITY LIBRARIES. How to write a book report and a book review [online]. 7. září 2007. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://library.concordia.ca/help/howto/bookreports.html>.

Foundationacademy.net : Book report form [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.foundationacademy.net/pdfs/readinglist//MS_Summer_Book_Report_Form_FA.pdf >.

WICOMICO COUNTY PUBLIC SCHOOLS. wcboe.org: Book report planning form – PowerPoint Presentation [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW:

<http://www.wcboe.org/teachers/ajune/BOOK%20REPORT%20POWERPOINT%20PLAN.doc>.

myteacherpages.com: Book Report [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.myteacherpages.com/webpages/MrsThonus/help_with_homework.cfm?subpage=162624 >.

lovetolearnplace.com: Book Report Forms [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.lovetolearnplace.com/Books/BookReport.html>.

HOPKINS, Gary. Educationworld.com: Better book reports – 25 ideas! [online]. 19. října 2001 [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.educationworld.com/a_lesson/lesson/lesson109.shtml>.

ROBB, Kim. teachnet.com: Moder ideas then you’ll ever use for book reports-list one [online]. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://www.teachnet.com/lesson/langarts/reading/bookrepts1.html>.

MINISTRY OF EDUCATION NEW ZEALAND, 100 Things to do with books [online]. 18. října 2006. [cit. 2008-05-30]. Dostupný z WWW: <http://english.unitecnology.ac.nz/resources/resources/books.html>.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company