2014

1. štvrťrok

 

1. štvrťrok

Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 2 612,40 Nákup tonerov IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO: 31 656 544
2. 799,84           1 372, 45 Nákup čistiacich prostriedkov-školská kuchyňa Ing. Michal Timko REMPO
Bukureťská 29
Nákup čistiacich prostriedkov-škola Sídlisko Ťahanovce
040 13 Košice,IČO: 10 812 717
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company