2013

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

4. štvrťrok

 

1. štvrťrok

Školská jedáleň  pri Gymnáziu Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 2984,00 Chlieb a pečivo B.F.R., s.r.o., Varichovská 2337, 075 01 Trebišov,      IČO: 17 084 911
2. 5873,28 Kuracie mäso Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
 3. 5 588,20 Hydina a ryby Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
4. 1261,50 Mrazené výrobky Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
5. 5 563,40 Bravčové stehno Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov, IČO: 36 473 219
 6. 4 530,90 Hovädzie mäso Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov, IČO: 36 473 219
7. 5249,70 Bravčové plece a karé Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579,085 01 Bardejov, IČO: 36 473 219
 8. 5706,20 Hrubý tovar Andrej Timko Ing.TA-TRANS, Štefánikova 713/342, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848
 9. 5838,60 Mliečne výrobky MILK – AGRO, spol.s.r.o., Čapajevová 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786
10. 5950,23 Cestoviny, prílohy a koreniny Top Catering s.r.o., Rastislavova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 836 171
11. 5995,30 Ovocie M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10,073 01 Sobrance, IČO: 36 730 866
 12. 5995,35 Zelenina M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10,073 01 Sobrance, IČO: 36 730 866

Gymnázium Trebišov, Komenského 32

P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 3 724,96 Nákup tonerov Vladimír Jankovič – Aktiva
J. Kráľa 889/20
050 01 Revúca
IČO: 37 542 966
2. 890,67 Čistiace prostriedky Obchodné centrum ADRIANA s.r.o.
M.R.Štefánika 2323
075 01 Trebišov
IČO:  46052780

 

2. štvrťrok

Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 5924,99 Oprava strechy-zadná budova-havarijný stav Ing. Jozef Matej -GLOBAL SLOVAKIA
Komenského 2137/61
075 01 Trebišov
IČO: 40 954 315

 

3. štvrťrok

Školská jedáleň  pri Gymnáziu Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 2904,50 Chlieb a pečivo SANDRA s.r.o. Trebišov, Cukrovarská č.3042,  075 01 Trebišov, IČO: 31 652 654
2. 9502,10 Hydina, hydinové výrobky a ryby Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
3. 14 906,00 Bravčové a hovädzie mäso Agroprodukt s.r.o., Nový Ruskov 172, 075 01 Trebišov, IČO: 31 704 395
4. 1542,80 Mrazené výrobky Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
5. 4 959,10 Hrubý tovar Andrej Timko Ing.TA-TRANS, Štefánikova 713/342, 075 01 Trebišov, IČO: 10 792 848
 6. 5 353,40 Mliečne výrobky MILK – AGRO, spol.s.r.o., Čapajevová 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786
7. 4477,95 Cestoviny, prílohy a koreniny Top Catering s.r.o., Rastislavova 3, 040 01 Košice, IČO: 44 836 171
 8. 11491,00 Ovocie a zelenina M.A.D.D. FRUIT s.r.o., Michalovská 10,073 01 Sobrance, IČO: 36 730 866
 9. 1436,00 Tehla syr Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská ul. 2321/71 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom,  IČO: 34 152 199
Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
 1. 1 188,00 Kopírovací stroj IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO: 31 656 544

 

4. štvrťrok

Gymnázium Trebišov, Komenského 32
P.č. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Úspešný uchádzač
1. 1 044,00 Projektor IKARO s.r.o.
Okružná 32
080 01 Prešov
IČO: 31 656 544
 2. 894,00 Chladiaca skriňa Stanislav Pribula  – SP TRADE
Slánska 52/13
082 12 Kapušany
IČO: 37 713 256
 3. 2 427,23 Rozšírenie počítačovej siete Victor Business Data, spol. s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
IČO: 31 652 352
 4. 3 649,32 Oprava podlahy, stien, maľby BONAM s.r.o.
Zimná 185/75
076 02 Novosad
IČO: 43 852 254
Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company