Monthly Archives: March 2022

DEŇ VODY 2022

Gymnázium-Trebišov-plagátreceived_340973128075177 received_388574226092023 received_393096786152150 received_500347654803456 received_695325331606615 received_925081508177564 received_1197255257477221 received_4761468787294830

 

„PODZEMNÁ VODA“ – zviditeľnenie neviditeľného

22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992. Aktivity v tento deň sa zameriavajú na podporu informovanosti verejnosti o nenahraditeľnom význame vody.

Témou dňa vody na rok 2022 „GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE“ .
Študenti maturitného ročníka sa nenechali zahanbiť a pripravili si experimenty a analýzu vzoriek vody pomocou systému Vernier aj dôkazové reakcie na prítomnosť iónov.

#PonozkovaVyzva

received_329712189188789

Byť odlišný je normálne! Študenti KVARTY podporili Svetový deň Downovho syndrómu. Symbolom rozdielnych ponožiek nám pripomenuli, že každý sme iný, no práve to robí náš svet lepším a pestrejším. A prečo 21. 3?
Na 21 chromozóme sa nahromadí genetický materiál a nevznikne pár, ale namiesto 2 vzniknú rovno 3. Všimli ste si tie čísla? 21 a 3 a preto 21. marec.

Program I AMBitious – kvalitný ročný sebarozvojový program pre stredoškolákov, do ktorého však nie je prijatý každý, kto sa prihlási, ale ten, kto prejde niekoľkými kolami pohovorov.
O_IAMbitious_A5-page-001 vyskladaj_buducnost

Snímka1

received_1795640600626614 received_2023151297887540
Olympiáda z Nemeckého jazyka – krajské kolo: Matúš Kolesár – 1. miesto.
Blahoželáme

Expert Geniality Show

vyhodnotenie1 Vyhodnotenie2 Vyhodnotenie3 Vyhodnotenie5jpg Vyhodnoteniee4

Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, sa v školskom roku 2021/2022 zúčastnilo 25 žiakov našej školy.

 (Tercia – 3 žiaci, Kvarta-7 žiakov, Kvinta-3 žiaci, 1. A- 1 žiak, 1. B -1 žiak, 2. B-1 žiak, Sexta-3 žiaci, 3. B -1 žiak,  4. A -5 žiaci)

Najúspešnejšími  žiakmi z našej školy sú žiaci, ktorí:

  • dostali titul TOP EXPERT (t. j. patrili medzi 100 najlepších v celkovom poradí)

Erika Poľáková (Kvarta)

Peter Maruščák (Kvarta)

Matúš Švajka (Kvarta)

Filip Bui_Van (Kvinta)

  • dostali titulEXPERT na tému ( t. j.  umiestnili sa v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku)

Peter Maruščák (Kvarta)_Expert 9: Góly body sekundy (10. miesto z 293 súťažiacich), Do you Speak English (33. miesto z 647)

Erika Poľáková (Kvarta)_Expert 9: Mozgolamy (31. miesto z 594), Do you speak English (53. miesto z 647)

Matúš Švajka (Kvarta)_Expert 9: Góly body sekundy (64. miesto z 293)

Lívia Moravská (Kvarta)_Expert 9: Tajomstvá prírody  (19. miesto z 421)

Petra Jurášová (Kvarta)_Expert 9: Mozgolamy (51. miesto z 594)

Filip Bui-Van (Kvinta)_Expert G12: Tajomstvá prírody (13. miesto z 207), Do you speak English (24. miesto z 347)

Miriam Lešová(Kvinta)_Expert G12: Mozgolamy (29. miesto  383)

Adela Števčeková (2. B)_Expert G12: Mozgolamy (28. miesto 383)

Lenka Fraštiová (4. A)_Expert G34: Tajomstvá prírody (11. miesto z 176)

Ďakujeme všetkým zúčastneným a najlepším blahoželáme k pekným výsledkom.

Školský koordinátor súťaže, R Janok

TOP4-3 TOP4-2 TOP4-1 TOP4 SKM_224e22030115430_0001 SKM_224e22030115371_0001 SKM_224e22030115370_0001 SKM_224e22030115331_0001 SKM_224e22030115340_0001 SKM_224e22030115341_0001 SKM_224e22030115350_0001 SKM_224e22030115351_0001 SKM_224e22030115360_0001 SKM_224e22030115330_0001 SKM_224e22030115320_0001 SKM_224e22030115310_0001

Pomáhame susedom z Ukrajiny

image0 IMG_3479 IMG_3486 IMG_3492 IMG_3505 IMG_3520 IMG_3523 IMG_3524 IMG_3531

Ťažké situácie si vyžadujú rýchle a jednoduché riešenia. Situácia na Ukrajine je bezpochyby ťažkou situáciou pre mnohých našich susedov, no my im aspoň trochu vieme pomôcť jednoducho, rýchlo a ľahko. Môžeme byť ľudskí a ponúknuť im to, čo nemajú. Stravu, oblečenie, pocit tepla, pohodlia a istoty, že sa im u nás nič zlé nestane.

Presne s týmito myšlienkami naša Žiacka školská rada začala vďaka p. prof. Mgr. Michaele Krivej spolupracovať so Slovenským Červeným krížom. Vedenie školy podporilo túto snahu a ŽŠR okamžite začala konať. Vyhlásila zbierku šatstva, prikrývok, pršiplášťov, diek, bateriek a trvanlivých potravín, všetko podľa zoznamu dodaného SČK.

Do zbierky prispeli žiaci nižších aj vyšších tried gymnázia, zamestnanci školy, pretože pomáhať núdznemu je v našej „povinnej výbave“ správneho Slováka (i Slovana). Mnohé triedy sa vyzbierali a nakúpili pršiplášte, deky, baterky, aby sa ukrajinské deti na hraniciach v noci nebáli. Pomohlo aj čisté teplé šatstvo, lebo marec je ešte stále pomerne chladný.

Už v najbližších dňoch dorazí na miesto určenia zásielka z GYMTV. Tým naša pomoc nekončí. Chceme pomáhať ďalej, ak to bude potrebné!

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company