Expert Geniality Show

vyhodnotenie1 Vyhodnotenie2 Vyhodnotenie3 Vyhodnotenie5jpg Vyhodnoteniee4

Celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, sa v školskom roku 2021/2022 zúčastnilo 25 žiakov našej školy.

 (Tercia – 3 žiaci, Kvarta-7 žiakov, Kvinta-3 žiaci, 1. A- 1 žiak, 1. B -1 žiak, 2. B-1 žiak, Sexta-3 žiaci, 3. B -1 žiak,  4. A -5 žiaci)

Najúspešnejšími  žiakmi z našej školy sú žiaci, ktorí:

  • dostali titul TOP EXPERT (t. j. patrili medzi 100 najlepších v celkovom poradí)

Erika Poľáková (Kvarta)

Peter Maruščák (Kvarta)

Matúš Švajka (Kvarta)

Filip Bui_Van (Kvinta)

  • dostali titulEXPERT na tému ( t. j.  umiestnili sa v štvrtine najlepších v tematickom rebríčku)

Peter Maruščák (Kvarta)_Expert 9: Góly body sekundy (10. miesto z 293 súťažiacich), Do you Speak English (33. miesto z 647)

Erika Poľáková (Kvarta)_Expert 9: Mozgolamy (31. miesto z 594), Do you speak English (53. miesto z 647)

Matúš Švajka (Kvarta)_Expert 9: Góly body sekundy (64. miesto z 293)

Lívia Moravská (Kvarta)_Expert 9: Tajomstvá prírody  (19. miesto z 421)

Petra Jurášová (Kvarta)_Expert 9: Mozgolamy (51. miesto z 594)

Filip Bui-Van (Kvinta)_Expert G12: Tajomstvá prírody (13. miesto z 207), Do you speak English (24. miesto z 347)

Miriam Lešová(Kvinta)_Expert G12: Mozgolamy (29. miesto  383)

Adela Števčeková (2. B)_Expert G12: Mozgolamy (28. miesto 383)

Lenka Fraštiová (4. A)_Expert G34: Tajomstvá prírody (11. miesto z 176)

Ďakujeme všetkým zúčastneným a najlepším blahoželáme k pekným výsledkom.

Školský koordinátor súťaže, R Janok

TOP4-3 TOP4-2 TOP4-1 TOP4 SKM_224e22030115430_0001 SKM_224e22030115371_0001 SKM_224e22030115370_0001 SKM_224e22030115331_0001 SKM_224e22030115340_0001 SKM_224e22030115341_0001 SKM_224e22030115350_0001 SKM_224e22030115351_0001 SKM_224e22030115360_0001 SKM_224e22030115330_0001 SKM_224e22030115320_0001 SKM_224e22030115310_0001

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company