Monthly Archives: December 2021

Vianočná pošta pre seniorov

Sophi Veronika Simona1 Michal2 Michal Emka Hr Alexander Barbi Danielka1 Dominika2 vianocna-posta-2021 EmaS

Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

Už 5 rokov spája Vianočná pošta dobrovoľníkov z celého sveta, aby mohli napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova.

Tento rok sa zapojili aj študenti 3B a vlastnoručne vyrobenými pozdravmi potešili starkých v Zariadení pre seniorov v Santovke pri Leviciach. Túto Vianočnú poštu organizuje o.z. Pohodovo a my ďakujeme za možnosť zapojiť sa do nej.

PhDr.V. Žajáková

Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8.12.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiakom je zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa platného RH.

V jazykových školách je zabezpečené dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Mikuláš v škole

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

received_321161752954884received_1341708349582111received_1584040965267125received_644413843241097received_1068126183935702received_484173269675797received_2092584987592813

Možno aj Ty stráviš Vianoce spolu so svojimi starými rodičmi a obdaruješ ich niečím, čo im urobí radosť. Bohužiaľ, mnoho seniorov takéto šťastie nemá.

Zmeniť sa to rozhodol projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.
Kúsok sviatočnej pohody sme sa aj v tomto roku snažili priniesť seniorom v sociálnych zaradeniach SČK v Trebišove. V rámci tohtoročnej zbierky sme naplnili 50 krabíc, ktoré skrášlia sviatočné dni starším ľuďom.

Cieľom nie je darovať drahé veci, hlavnou myšlienkou je obdarovať osamelých, priniesť niečo výnimočné do často stereotypných dní seniorov, postarať sa o milé prekvapenie a potešiť ich srdiečka.

Ďakujeme všetkým študentom z triedy kvarta, dobrovoľne zapojeným študentom z tried tercia, 1.A, 1.B, kvinta, IV.A , IV. B, oktáva, ktorí sa zapojili do tejto ušľachtilej zbierky.

Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company