Dištančné vzdelávanie

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/21911:2-A1810 zo dňa 8.12.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 žiakom je zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa platného RH.

V jazykových školách je zabezpečené dištančné vzdelávanie poslucháčov.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company