Monthly Archives: June 2021

received_336856164679729 received_515726036417634 received_757649811583828 received_872663630127169 received_4049781581756990 received_4343299505721531

received_236064321375195

Dnes I.B a kvinta športové dopoludnie:

  • 6 tímov
  • 3 športové aktivity (skok vo vreci, lopta “nad hlavou”, “trojnohý” beh)
  • 1 kvíz (10 otázok)
  • 40 vodných balónikov
  • 40 nanukov
  • a snáď i dobrá nálada…

received_135387058694649 received_163146635835227 received_168281908610187 received_183044940437486 received_220565126577706 received_323292362664341 received_395122918519369 received_767285137289197 received_2604458909859363

Zbierka – SPOJME SA PRE JANKA

Gymnázium Trebišov – Kvalitná, moderná a otvorená škola. Naša škola je zapojená do mnoho projektov, pravidelne sa zapájame do súťaží, ale snažíme sa viesť žiakov aj k dobročinnosti. Tento týždeň sa zapájame do zbierky na podporu mladého chlapca Janka z obce Hubová.

Bližšie informácie na:

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.110687921087684/110687897754353

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.111064697716673/126674102822399/

Prednáška o prvej pomoci

received_165609905577055 received_314660500118116 received_326935158962316

received_334527831626196 received_531262354553032 received_813492195975788

received_1823442991148365

V pondelok 7. júna 2021 medzi žiakov gymnázia (sekunda, tercia, maturitná biológia 3. ročník) zavítala študentka 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského Kristína Ružinská.

Cieľom jej návštevy bolo pomocou prednášky, ale i názornými ukážkami oboznámiť žiakov s potrebou prvej pomoci pri úrazoch. Názorné ukážky slúžili pre upevnenie si zásad poskytovania prvej pomoci, pričom samotnú resuscitáciu ako základ všetkého si mohli vyskúšať všetci žiaci.

Deti sa naučili rozoznať, kedy je človek v bezvedomí, ako podať masáž srdca dospelému a ako malému dieťaťu. Tiež si vyskúšali stabilizovanú polohu.

Žiakom sa nácvik prvej pomoci veľmi páčil a veríme, že Kristína ďalšiu návštevu neodmietne a rada nám poskytne nové informácie.

Mgr. Michaela Krivá

 

Deň detí

received_165023628850461 received_191393862768931 received_386885726038822

received_432797351445349 received_522875878750851 received_1437069323358542

received_3010913762565458

Dňa 1. júna 2021 sa oslavoval Deň detí. Žiaci sekundy, tercie a kvarty sa snažili v jednotlivých družstvách získavať čo najväčší počet bodov v rôznych súťažiach.

Museli riešiť matematické úlohy, zodpovedať náročné otázky kvízu, hrať pexeso známych osobností, vyskladať 3D včielku, ale aj zvládnuť športové disciplíny (kolky, lietajúci tanier, hod na cieľ).

Po príjemne strávenom dni ich už čakala len zaslúžená odmena. Atmosféra bola výborná a ťažko posúdiť, či sa lepšie zabávali súťažiaci alebo učitelia, ktorí zadávali úlohy.

Veľké ďakujem patrí kolegom: Mgr. Janoková, Mgr. Krivá, RNDr. Ružinská,
Mgr. Begala, Mgr. Béreš, Mgr. Čizmárová

A v neposlednom rade ďakujeme aj žiakom septimy Lenke Filipekovej a Matúšovi Kolesárovi za výpomoc pri úlohách.

                                                                                                                               Mgr. Michaela Krivá

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company