Zbierka – SPOJME SA PRE JANKA

Gymnázium Trebišov – Kvalitná, moderná a otvorená škola. Naša škola je zapojená do mnoho projektov, pravidelne sa zapájame do súťaží, ale snažíme sa viesť žiakov aj k dobročinnosti. Tento týždeň sa zapájame do zbierky na podporu mladého chlapca Janka z obce Hubová.

Bližšie informácie na:

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.110687921087684/110687897754353

https://www.facebook.com/spojmesaprejanka/photos/a.111064697716673/126674102822399/

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company