Monthly Archives: April 2021

Informácie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované 29.04.2021

V zmysle rozhodnutia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR sa uchádzač pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (v okrese I. a II. Stupňa varovania) testom nepreukazuje.

Bližšie informácie nájdete na   https://www.minedu.sk/data/att/19485.pdf

BIO olympiáda

Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali žiaci Kvarty:

BOTANIKA – Emma Ondová

ZOOLÓGIA – Miriam Lešová a Filip Bui Van

Ich úlohu bolo vypracovať za 45 minút test, v ktorom bolo 28 otázok: 13 otázok ohľadom živočíchov/ rastlin a 15 otázok poznávanie organizmov. Súťaž prebiehala, podobne ako školské kolo, online.

Obsadii tieto miesta:

Miriam Lešová – 3.miesto, úspešný riešiteľ

Filip Bui Van – 5.miesto, úspešný riešiteľ

Emma Ondová – 1.miesto, úspešný riešiteľ s postupom na KK Biologickej olympiády

Srdečne im blahoželáme!   Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company