BIO olympiáda

Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo OK Biologickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali žiaci Kvarty:

BOTANIKA – Emma Ondová

ZOOLÓGIA – Miriam Lešová a Filip Bui Van

Ich úlohu bolo vypracovať za 45 minút test, v ktorom bolo 28 otázok: 13 otázok ohľadom živočíchov/ rastlin a 15 otázok poznávanie organizmov. Súťaž prebiehala, podobne ako školské kolo, online.

Obsadii tieto miesta:

Miriam Lešová – 3.miesto, úspešný riešiteľ

Filip Bui Van – 5.miesto, úspešný riešiteľ

Emma Ondová – 1.miesto, úspešný riešiteľ s postupom na KK Biologickej olympiády

Srdečne im blahoželáme!   Ján Treľo

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company