Monthly Archives: January 2021

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13.1.2021 sa dištančnou formou uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v 4 súťažných kategóriách, 1A, 1B, 2A a 2B.

V kategórii 1A reprezentoval žiak sekundy Marcel Chimaľ.

V kategórii 1B reprezentovala žiačka kvarty Michaela Filipeková.

V kategórii 2A reprezentovala žiačka 2.A Natália Bogdányiová, ktorá zároveň získala v tejto kategórii 1. miesto s postupom na krajské kolo. Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční dištančnou formou dňa 10.2.2021. Držme Natálii palce! J

V kategórii 2B reprezentoval žiak 4.B Jakub Šepták.

Žiakom školy, ktorí nás v tejto súťaži reprezentovali ďakujeme a tešíme sa na ďalšie kolo.

Mgr. Jana Ferjová

Obvodné kolo Olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 20.1. 2021 sa konalo obvodné kolo ONJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa konalo dištančnou formou.

Našu školu úspešne reprezentoval

Matúš Kolesár  –  Septima   ktg. 2.B   –   1. miesto

Srdečne mu blahoželáme a držíme palce v krajskom kole 9.2.2021

2020/2021  Praktická biológia

Prvý polrok projektovej hodiny Praktická biológia sme uzavreli seminárnou prácou

„Moja vysnívaná záhrada“

Okrem plánovania vysnívanej záhrady s dôrazom na najvhodnejšie podmienky pestovania jednotlivých druhov sme si viac menej hravou formou zopakovali aj taxonomické triedenie rastlín. Pri plánovaní záhrady sme využili rôzne metódy a spôsoby grafického spracovania projektu.

Študenti triedy  SEPTIMA

Projekty:

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company