Monthly Archives: October 2019

DOD Krajský súd Košice

75231889_2534572583447697_3885295319394549760_n 73289093_946194962404355_2057965379816259584_n

Krajský súd v Košiciach sa 24.10.2019 zapojil do Európskeho dňa spravodlivosti organizovaného Radou Európy, Európskou komisiou a Európskou komisiou pre efektívnosť justície a pripravil Deň otvorených dverí. Medzi zúčastnenými školami nechýbali ani žiaci nášho gymnázia, maturanti z občianskej náuky 3. a 4.ročníka.

Podujatie umožnilo študentom získať základné informácie o spôsobe výkonu súdnictva, o zásadách činnosti okresných a Krajského súdu v Košiciach, o organizácii práce a personálnom zložení a technickom zabezpečení činnosti súdov. Najväčší záujem v diskusii mali študenti o odvetvie trestného práva, pričom sudcovia trpezlivo odpovedali hlavne na otázky záujemcov o štúdium práva. Študenti si vyskúšali talár sudcu a sudcovia im prezentovali svoju každodennú pracovnú agendu.

                                                                      Mgr. Gabriela Maruščáková

Beseda s digitálnou nomádkou

IMG_9899

Dňa 22.10.2019 sme sa my, žiaci tretieho ročníka,  zúčastnili netradičnej, no o to zaujímavejšej besedy s digitálnou nomádkou Silviou Púchovskou v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove.

Silvia Púchovská je marketérka na voľnej nohe, a kým pre niektorých by tento pojem znamenal prácu z pohodlia vlastného domova, pre ňu znamená životný štýl. Úspešná slovenská podnikateľka a autorka knihy Svet je moja kancelária, nám touto besedou priblížila iné, avšak čoraz prístupnejšie
a bežnejšie možnosti štúdia a práce. Dozvedeli sme sa o jej ceste za touto kariérou, jej najväčšie úspechy, ale aj pády, z ktorých sme si do budúcnosti všetci zobrali len to najlepšie.

Touto cestou by sme sa chceli zároveň poďakovať vedeniu školy za príležitosť zúčastniť sa na tejto besede a tiež slečne Púchovskej za jej cenné skúsenosti a čas.

                                                                                                                      Juraj Šepták, Katarína Zambová III.B

image3 image2 image1

Dňa 7.10.2019 sme mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky o prvej gynekologickej prehliadke. Cieľom tejto prednášky bolo priblížiť jej problematiku, vysvetliť jej priebeh, pomôcť dievčatám prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť pravidelných preventívnych prehliadok, ktorými sa dá predísť alebo včas odhaliť rôzne ochorenia. Na prednáške sme získali nové poznatky a spoločne sme sa pobavili pri zábavných aktivitách.

Za skvelú prednášku ďakujeme Slovenskej medickej študentskej asociácie a Spolku medikov mesta Košice.

Žiačky I.A a I.B triedy

Deň Andrássyovcov

received_2515946708487396  received_533337317465562

Múzeum a Kultúrne centrum Zemplína v Trebišove zorganizovalo v dňoch 17.-18.októbra 2019 podujatie Andrássyovci v Trebišove. Zaujímavý program začal vo štvrtok prednáškou o architektúre kaštieľa, ktorej sa zúčastnili študenti prvého ročníka a maturanti z predmetu dejepis. Historici si pripravili pre študentov  odbornú prednášku na tému barokové umenie a architektúra.   V druhej časti oboznámili prítomných s architektúrou kaštieľa Andrássyovcov od jeho vzniku až po poslednú prestavbu. Nasledovala komentovaná prehliadka priestorov kaštieľa, kde si záujemcovia o architektúru mohli do detailov prezrieť barokovo-klasicistické prvky spomínané v prednáške. Podujatie pokračovalo v popoludňajších hodinách vernisážou výstavy Andrássyovci ukrytí v archíve.

                                                                       Študenti Maturitného dejepisu

Certifikát ECDL

20190919_123146

Už druhá skupine (15 žiakov) získala v rámci IT Akadémie medzinárodný Certifikát ECDL Base – vyžaduje skúšky zo všetkých štyroch modulov skupiny Base. ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

MMM 2019

3

Rok 2019 je rokom, v ktorom naša škola oslavuje 70. výročie od jej založenia.

Je to však aj rok, v ktorom prvýkrát nastúpila na štart  Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach štafeta z našej školy. A nebola to hocijaká štafeta. Tvorili ju členovia pedagogického zboru pod vedením pani riaditeľky Márie Kašaiovej. Ďalšími členmi štafety boli p. Janka Ferjová, Martin Begala a Róbert Janok. Bola to  jediná štafeta na podujatí, ktorej členmi boli bežci z pedagogického zboru. Svojej úlohy sa zmocnili úplne zodpovedne, pretože za nie príliš priaznivého počasia bez problémov dobehli do cieľa, čím sa časom 4:42:35 zapísali nielen do štatistických análov Medzinárodného maratónu mieru, ale aj do histórie športovej činnosti pedagogického zboru našej školy.

6. ročník MMM v Košiciach úspešne reprezentovali na juniorskej štafete aj študenti našej školy v zložení: Ondrej Gondek, Kevin Košina, Tomáš Lachvajder, Alexander Muchin, Ema Vincensová a Marína Ružinská.

Už pravidelne niekoľko rokov na trati minimaratónu beží skoro celá rodina pani profesorky Janokovej. Od malého Samka, spolu s bratmi Jakubom a Matejom ich sprevádza na trati dlhej 4,2 km pán Erich Janok. Ale aj pani Janoková je aktívnou účastníčkou podujatia. Keďže je skvelá moderátorka, celý čas hlasito povzbudzuje pozdĺž trate a dodáva bežcom chýbajúce sily a elán na dobehnutie do cieľa s úsmevom.

To sa jej aj podarilo, pretože skutočne všetci do cieľa dobehli, aj keď navonok premrznutí, ale zvnútra rozohriati z úspešne zvládnutého športového výkonu.

Všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili 96. ročníka MMM v Košiciach, srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov pri ďalších športových aktivitách.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company