MMM 2019

3

Rok 2019 je rokom, v ktorom naša škola oslavuje 70. výročie od jej založenia.

Je to však aj rok, v ktorom prvýkrát nastúpila na štart  Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach štafeta z našej školy. A nebola to hocijaká štafeta. Tvorili ju členovia pedagogického zboru pod vedením pani riaditeľky Márie Kašaiovej. Ďalšími členmi štafety boli p. Janka Ferjová, Martin Begala a Róbert Janok. Bola to  jediná štafeta na podujatí, ktorej členmi boli bežci z pedagogického zboru. Svojej úlohy sa zmocnili úplne zodpovedne, pretože za nie príliš priaznivého počasia bez problémov dobehli do cieľa, čím sa časom 4:42:35 zapísali nielen do štatistických análov Medzinárodného maratónu mieru, ale aj do histórie športovej činnosti pedagogického zboru našej školy.

6. ročník MMM v Košiciach úspešne reprezentovali na juniorskej štafete aj študenti našej školy v zložení: Ondrej Gondek, Kevin Košina, Tomáš Lachvajder, Alexander Muchin, Ema Vincensová a Marína Ružinská.

Už pravidelne niekoľko rokov na trati minimaratónu beží skoro celá rodina pani profesorky Janokovej. Od malého Samka, spolu s bratmi Jakubom a Matejom ich sprevádza na trati dlhej 4,2 km pán Erich Janok. Ale aj pani Janoková je aktívnou účastníčkou podujatia. Keďže je skvelá moderátorka, celý čas hlasito povzbudzuje pozdĺž trate a dodáva bežcom chýbajúce sily a elán na dobehnutie do cieľa s úsmevom.

To sa jej aj podarilo, pretože skutočne všetci do cieľa dobehli, aj keď navonok premrznutí, ale zvnútra rozohriati z úspešne zvládnutého športového výkonu.

Všetkým športovcom, ktorí sa zúčastnili 96. ročníka MMM v Košiciach, srdečne BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov pri ďalších športových aktivitách.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company