Monthly Archives: September 2019

ročníkové práce

zoznam tém na ročníkové práce

jazyková škola

V školskom roku 2019/20 ponúka Jazyková škola pri Gymnáziu v Trebišove štúdium cudzích jazykov v nasledujúcich skupinách:

Kurz

Vyučujúci Kurz je určenýpre žiakov : Označenie kurzu v prihláške : Jazyková úroveň podľa SERR
Anglický jazyk – 2. roč. PhDr. V. Žajáková 1.roč. gymnázia a kvinty ANJ 2 A2
Anglický jazyk – 3.roč. Mgr. J. Ferjová sexty a 2. roč. gymnázia ANJ 3 B1
Anglický jazyk – 4. roč. Ing. V. Klubert 3. roč. gymnázia ANJ 4 B2.1
Španielsky jazyk Ing. V. Klubert začiatočníkov ŠPJ  1 A1

Zaradenie uchádzačov do kurzu v tabuľke je iba orientačné, hlavným kritériom je stupeň ovládania jazyka.

PRIHLÁŠKA DO JŠ

Do Jazykovej školy sa môžu prihlásiť aj žiaci z iných základných a stredných  škôl v okrese Trebišov ako aj dospelí.

Všetci záujemcovia sú vítaní.

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company