Európsky deň jazykov

SONY DSC

Aj vzhľadom na to,  že kontakt s cudzím jazykom už nie je pre nás študentov veľkou neznámou, bol 26. september na našej škole obzvlášť výnimočný.
Svojou pestrosťou vynikal nielen jazykmi, s ktorými sa stretávame vo vyučovacom procese, no zároveň  otvoril bránu k poznaniu aj iných európskych jazykov a kultúr.
Študenti takmer všetkých tried si vo svojich učebniach na tento deň nachystali pre svojich spolužiakov rôzne prezentácie nimi  vybraných krajín a ich jazykov. Pripravili množstvo zábavných aktivít v podobe vedomostných kvízov a hier so slovami zvláštnymi pre daný jazyk. Tým nám dali možnosť preveriť si našu pamäť alebo ochutnať tradičné jedlo krajiny, či vyskúšať si ich typické tance. Odvážnejší z nás si radi zaspievali pesničky v jednotlivých európskych jazykoch. Tento deň bol pre nás veľmi poučný a mnohí z nás získali motiváciu k učeniu sa nových cudzích jazykov, pretože viacjazyčnosť je dôležitá kompetencia pre 21. storočie.
Na záver by som rád ocenil prácu všetkých študentov a profesorov, ktorí sa podieľali na príprave tejto poučnej a priateľskej akcie.  Tešíme sa na ďalší ročník.
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Alexander Kereštan, 1.B 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company