Monthly Archives: February 2019

Valentínska kvapka krvi

received_292513701417881

A opäť  je tu február, čas Valentína, čas zamilovaných, milovaných  a  rozdávajúcich lásku. Pre našich učiteľov  a študentov z GYMTV to bol čas na krásny čin, kedy sa rozhodli darovať drahocennú  krv, ktorá môže zmeniť osud chorého človeka a zachrániť mu život.

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi bola dňom darcovstva od 16 študentov, z toho 11 prvodarcov. Traja svoj krásny skutok nemohli  naplniť.
Tí, ktorí sa podelili o niečo, čo sa nedá kúpiť za peniaze:

za III.A – Samo Borčík, Tamara Gibová, Ondrej Gondek, Valentína Vajdová, Sofia Verešová,

za III.B- Veronika Čalfová,

za septimu- Kubo Šanta, Emma Tóthová, Petra Vysokaiová,

za IV.A- Zuzana Bérešová, Viera Kazimírová, Paťo Tarbaj,

za IV.B – Ivana Fedorčáková,

za IV.C – Lenka Poľanská,

za V.D- Zuzana Štempáková, Tomáš Repčík.

Z radov pedagogického zboru darovali krv Mgr. Michaela  Krivá a Mgr. Martin Begala. Všetkým patrí veľká vďaka a  valentínske srdce od srdca.

Možno raz práve táto darovaná krv zachráni život nás či našich blízkych. Všetci sa raz môžeme ocitnúť na hrane života a pomoc od iného, práve Valentínska kvapka krvi , bude ten najväčší dar z lásky.
Altruizmus našich učiteľov a študentov je hodný nasledovania.

Mgr. Michaela Krivá

Modelové zasadnutie OSN GPHMUN 2019

51484541_761101280931426_1378241136837001216_n 51351689_761101164264771_8725895806139236352_n

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 6. až 8.februára 2019 zúčastnili na Modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Počas týchto dní si vyskúšali funkciu delegáta. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnili títo študenti:

Juraj Šepták (2.B) – ktorý diskutoval  vo finančnej komisii a zároveň sa stal jej najlepším delegátom. Táto komisia sa zaoberala  problematikou chudoby vo svete a Juraj tento problém riešil z pozície USA.

Marek Kohút (Oktáva) – ktorý pôsobil v bezpečnostnej rade a bol rovnako vyhlásený za najlepšieho delegáta v tejto komisii. Hlavnou témou diskusie bola súčasná kríza na Ukrajine. Tento konflikt Marek spracovával z pohľadu Moldavska.

Aneta Hotovčinová (V.D) -ktorá reprezentovala našu školu v komisii, ktorá riešila environmentálnu problematiku a zaoberala sa problémom znečistenia oceánu ázijskými krajinami. Jej úlohou bolo zaujať postoj Dánska k danému problému.

Všetci spoločne hľadali riešenie na drogovú vojnu odohrávajúcu sa v Mexiku z pohľadu Belize.

Študenti počas týchto troch dní riešili aktuálne problémy sveta, predkladali návrhy, vznášali námietky k predkladanej rezolúcii a hlasovali o jednotlivých bodoch. Celé rokovanie prebiehalo formou riadenej a neriadenej diskusie medzi delegátmi. Veľkým bonusom tohto podujatia bolo to, že delegáti medzi sebou komunikovali v anglickom jazyku. Študenti tak v úlohe delegátov museli dodržiavať formálne pravidlá diskusie a mali jedinečnú príležitosť prekonať bariéru, ktorú máme často pri ústnej komunikácii, rozšírili si slovnú zásobu a nadobudli jazykové sebavedomie.

Našim študentom-delegátom sa to úspešne podarilo a odchádzali z podujatia plní pozitívnych skúsenosti a nových kontaktov. Tešíme sa aj peknej reprezentácii školy.

 Aneta Hotovčinová a PhDr. V. Žajáková

Okresné kolo ONJ

okr. kolo ONJ

Dňa 17. januára 2019 sa v Michalovciach konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Svoje vedomosti a jazykové zručnosti si so svojimi rovesníkmi v rámci okresu zmerali štyria študenti našej školy. Musím podotknúť, že to zvládli veľmi dobre. Vo svojich kategóriách totiž „zobrali všetko“ a obsadili obe postupové priečky:

Kategória 2A:

1. miesto – Andrej Frič (2.A)

2. miesto – Matúš Kolesár (kvinta)

Kategória 2B:

1. miesto – Matej Frič (4.C)

2. miesto – Ján Kolesár (3.A)

Títo šikovní študenti teda budú súťažiť ďalej v krajskom kole v Košiciach. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia.

Na záver ešte raz gratulácia všetkým k postupu na krajské kolo!

 Mgr. Slávka Maďarová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company