Modelové zasadnutie OSN GPHMUN 2019

51484541_761101280931426_1378241136837001216_n 51351689_761101164264771_8725895806139236352_n

Študenti nášho gymnázia sa v dňoch 6. až 8.februára 2019 zúčastnili na Modelovom zasadnutí OSN, ktoré sa konalo na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Počas týchto dní si vyskúšali funkciu delegáta. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnili títo študenti:

Juraj Šepták (2.B) – ktorý diskutoval  vo finančnej komisii a zároveň sa stal jej najlepším delegátom. Táto komisia sa zaoberala  problematikou chudoby vo svete a Juraj tento problém riešil z pozície USA.

Marek Kohút (Oktáva) – ktorý pôsobil v bezpečnostnej rade a bol rovnako vyhlásený za najlepšieho delegáta v tejto komisii. Hlavnou témou diskusie bola súčasná kríza na Ukrajine. Tento konflikt Marek spracovával z pohľadu Moldavska.

Aneta Hotovčinová (V.D) -ktorá reprezentovala našu školu v komisii, ktorá riešila environmentálnu problematiku a zaoberala sa problémom znečistenia oceánu ázijskými krajinami. Jej úlohou bolo zaujať postoj Dánska k danému problému.

Všetci spoločne hľadali riešenie na drogovú vojnu odohrávajúcu sa v Mexiku z pohľadu Belize.

Študenti počas týchto troch dní riešili aktuálne problémy sveta, predkladali návrhy, vznášali námietky k predkladanej rezolúcii a hlasovali o jednotlivých bodoch. Celé rokovanie prebiehalo formou riadenej a neriadenej diskusie medzi delegátmi. Veľkým bonusom tohto podujatia bolo to, že delegáti medzi sebou komunikovali v anglickom jazyku. Študenti tak v úlohe delegátov museli dodržiavať formálne pravidlá diskusie a mali jedinečnú príležitosť prekonať bariéru, ktorú máme často pri ústnej komunikácii, rozšírili si slovnú zásobu a nadobudli jazykové sebavedomie.

Našim študentom-delegátom sa to úspešne podarilo a odchádzali z podujatia plní pozitívnych skúsenosti a nových kontaktov. Tešíme sa aj peknej reprezentácii školy.

 Aneta Hotovčinová a PhDr. V. Žajáková

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company