Monthly Archives: January 2019

Okresné kolo OAJ

IMG_20190116_140656

Dňa 16. januára 2016 sa konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentovali štyria študenti, ktorí vyhrali  školské kolo.

Žiaci osemročného gymnázia súťažili v Centre voľného času v Trebišove v kategóriách 1A a 1B. Peter Anďal (príma – kat. 1A) sa v konkurencii 11 účastníkov umiestnil na 6. mieste, Laura Göblová (tercia – kat. 1B) sa v konkurencii 19 účastníkov umiestnila na 12. mieste.

Starší študenti nás reprezentovali na okresnom kole, ktoré usporiadalo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Súťažili v kategóriách 2A a 2B.

Tomáš Kus (štvrtá B) sa v kategórii 2B umiestnil na 2. mieste.

Jakub Korn (druhá B) v kategórii 2A zvíťazil a postupuje na krajské kolo do Košíc.

Všetkým blahoželáme a držíme palce Jakubovi Kornovi, aby sa mu darilo aj na krajskom kole.

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Olympiáda SJL

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka. Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali PhDr. Helena Oslovičová a Mgr. Eva Balová, za čo im patrí poďakovanie. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Výsledková listina

Kategória A :

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 3.B
  2. miesto – Denisa Jacková, 4.C
  3. miesto – Martin Bogdányi, 4.C

Kategória B :

  1. miesto – Alexandra Čižmárová, 2.B
  2. miesto – Juraj Šepták, 2.B
  3. miesto – Róbert Vysoký, kvinta

 

22.11.2018 – Náš „venčekový“ ples

DSC_0823 DSC_0891

Tento príbeh sa začal ešte v septembri…

…prvé stretnutie s učiteľkou tanca, prvé nešikovné kroky v telocvični, smiech  a zábava, ale aj zapýrené líca, keď nás  po prvýkrát dali do párov. Musíme sa však priznať, že sme tieto hodiny navštevovali oveľa radšej, ako hodiny fyziky či slovenského jazyka.

      Ani sme sa nenazdali a pomerne ľahko sme si osvojili tance, jeden po druhom. Bolo to pre nás trápenie?  Na to si už ani nespomenieme. Jedno je isté!  Spoločne strávené piatkové popoludnia nám už teraz neskutočne chýbajú.

A prišiel deň D J

Nahodili sme sa do oblekov, šiat, lodičiek…

Základom plesu je tanec. Treba sa ho učiť a precvičovať.  Potrebuješ výdrž a dobrého učiteľa tanca. Dobre osvojený tanec každému určite zvýši sebavedomie.

To bola hlavná myšlienka, ktorou nám pani Ligová otvorila bránu do spoločenského života. Zároveň nám do vienka darovala perly spoločenských tancov akými sú  tango, cha-cha , valčík, latino. Nechýbali ani moderné tance. Veľkým prekvapením pre našich hostí bol Retro program. Pripravovali sme ho s nadšením. Spočiatku sme si pripadali ako pingvinčatá, ale retro kostýmy nám naozaj pristali.

Najdojímavejším momentom večera bol rodičovský tanec. A najveselším???  No predsa, keď sa naši rodičia museli učiť tanečné kroky:  krok – sun krok, raz, dva tri…. JJJ

Po povinných tancoch sa začala skutočná párty.  Vážne tváre sme zanechali v šatni. Spolu sa zabávali rodičia, pedagógovia aj my – aktéri večera.

Veľká vďaka patrí našej učiteľke tanca, vedeniu školy, pedagógom, rodičom a našej perfektnej triednej profesorke. Ďakujeme za super fotkyJ!

 V tomto svete je dôležité, aby sme my mladí poznali,  kde a aké spoločenské pravidlá platia.

Rozhodne budú pre nás tieto skúsenosti a zážitky z hodín spoločenských tancov v ďalšom živote prospešné.

Ďakujeme!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krištof Barati, TERCIA

BEST IN ENGLISH – 30th November, 2018

Do celosvetovej súťaže v anglickom jazyku sa zapojila aj naša škola. Súťaž bola určená všetkým žiakom vo veku 15-19 rokov (žiak nesmel byť občanom anglicky hovoriacej krajiny, ani žiť v domácnosti s anglicky hovoriacim príbuzným, či stráviť viac ako 18 mesiacov anglicky hovoriacej krajine).

Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín.  Zo Slovenska sa zúčastnilo celkom  123 škôl a 2700 študentov.  Škola bola hodnotená podľa výsledkov top desiatich študentov školy (v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas). Študenti súťažili online v oblastiach gramatiky, slovnej zásoby, zručnosti počúvania a čítania.

Tu sú oficiálne výsledky školy a troch najlepších  študentov:

School Name: Gymnázium
Place World: 294
Place Country: 29
Place Region: 4 (Košický kraj)

NAME LASTNAME AGE PLACE WORLD PLACE COUNTRY POINTS
Juraj Šepták 16 1496 154 102,5
Michal Lešo 16 2449 255 98,5
Lenka Loová 19 3237 331 96,5

 Mgr. Zuzana Bogdányiová

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company