Olympiáda SJL

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nášho materinského jazyka – slovenčiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili študenti 3. a 4. ročníka a kategóriu B študenti 1. a 2. ročníka. Olympiáda mala tri časti – písomný test, transformáciu textu a ústny prejav. Na priebeh celej súťaže dohliadali PhDr. Helena Oslovičová a Mgr. Eva Balová, za čo im patrí poďakovanie. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zmerať vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a tešíme sa na ďalší ročník olympiády opäť o rok.

Víťazom gratulujeme a držíme palce na krajskom kole.

Výsledková listina

Kategória A :

  1. miesto – Viktória Vasiľová, 3.B
  2. miesto – Denisa Jacková, 4.C
  3. miesto – Martin Bogdányi, 4.C

Kategória B :

  1. miesto – Alexandra Čižmárová, 2.B
  2. miesto – Juraj Šepták, 2.B
  3. miesto – Róbert Vysoký, kvinta

 

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company